AES-MINIZED-7Z007-G Xilinx Zynq XC7Z007S SoC

  • Mã sản phẩm: AES-MINIZED-7Z007-G Xilinx Zynq XC7Z007S SoC
  • Nhà sản xuất: XILINX
  • Tình trạng: