Comparison Between The NVIDIA Jetson AI Modules

Đăng bởi CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIKA vào lúc 06/03/2021

Comparison Between The NVIDIA Jetson AI Modules 

  Jetson Nano Jetson TX2 NX Jetson TX2 Series Jetson Xavier NX Jetson AGX Xavier Series
AI Performance 0.5 TFLOPS (FP16) 1.33 TFLOPs 1.3 TFLOPS (FP16) 6 TFLOPS (FP16)
21 TOPS (INT8)
5.5-11 TFLOPS (FP16)
20-32 TOPS (INT8)
GPU 128-core NVIDIA Maxwell™ GPU NVIDIA Pascal™ Architecture GPU with 256 CUDA cores 256-core NVIDIA Pascal™ GPU architecture with 256 NVIDIA CUDA cores NVIDIA Volta architecture with 384 NVIDIA CUDA® cores and 48 Tensor cores 512-Core Volta GPU with Tensor Cores
CPU Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU
Quad-Core ARM® Cortex®-A57 MPCore processor
Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU
Quad-Core ARM® Cortex®-A57 MPCore
6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6 MB L2 + 4 MB L3 8-Core ARM v8.2 64-Bit CPU, 8 MB L2 + 4 MB L3
Memory 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s 8GB 128-bit LPDDR4
1866 MHz - 59.7 GB/s
8 GB 128-bit LPDDR4x @ 51.2GB/s 32 GB 256-Bit LPDDR4x | 137 GB/s
Power Consumption 5-10W 7.5W / 15W 7.5-15W 10-15W 10-30W
Dimensions 45 x 70mm 45 x 70mm 50 x 87mm 45 x 70mm 100 x 87mm
Tags : AI, Jetson AGX Xavier Series, Jetson TX2 NX, Jetson TX2 Series, Jetson Xavier NX, NVIDIA, remote jetson nano
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

0974350095