Hướng dẫn test GPIO của Raspberry Pi bằng đèn Led

Đăng bởi Nguyễn Quốc Vương vào lúc 03/11/2020

ProE xin hướng dẫn bạn cách test GPIO đơn giản bằng cách điều khiển nhấp nháy LED

Chuẩn bị:

Raspberry Pi 3

Dây dẫn

BreadBoard

- Điện trở (100 - 330 Ohm)

- Led

Sơ đồ chân và GPIO của Raspberry Pi 3 như sau:

Với sơ đồ chân như trên, ví dụ muốn sử dụng GPIO14 làm output điều khiển LED nhấp nháy, trong phần lập trình sẽ là pin số 8.

Sơ đồ kết nối:

Mạch thật:

Kết nối xong, lập trình GPIO bằng phần mềm Thonny Python IDE.

Cài đặt phần mềm Thonny Python tự động bằng cách nhập lệnh sau vào Terminal:

sudo apt - get update
sudo apt - get dist - upgrade

sudo apt - get install python3-thonny

Sau khi cài đặt, mở phần mềm Thonny Python IDE.

Nhập đoạn Code sau vào Thonny:

import RPi.GPIO as GPIO

from time import sleep

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(8, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

 

while True:

 GPIO.output(8, GPIO.HIGH)

 sleep(1)

 GPIO.output(8, GPIO.LOW)

 sleep(1)

Lưu file với đuôi .py, sau đó bấm Run mạch sẽ chạy. Sử dụng đế ra chân để dễ dàng thao tác.

Bạn cũng có thể chạy file bằng Terminal với lệnh: 

$ python blinking_led.py

(blinking_led.py) là tên file mà bạn đã lưu.

Chúc bạn thành công!

 

Tags : GPIO raspberry, led raspberry, nhấp nháy led, test GPIO, điều khiển led
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

0974350095