Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫

Cpos_5

Sản phẩm/Phần mềm

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 72.355
Thành viên Online
: 2
Khách
: 207

Sản phẩm mới cập nhật

Giá bán: 15.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Giá bán: 440.000 ₫
Giá gốc 450.000
Giá bán: 1.600.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 100.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 280.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 95.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 70.000 ₫
Giá gốc : 90.000
Giá bán: 360.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 495.000 ₫
Còn hàng : 200 con
Giá bán: 460.000 ₫
Giá bán: 500.000 ₫
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 1.150.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 250.000 ₫
Khuyến mãi giá 250.000
Giá bán: 340.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 125.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 1.400.000 ₫
Giá gốc : 1.430.000
Giá bán: 12.500 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 280.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 150.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 950.000 ₫
Giá bán: 150.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 40.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 330.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 395.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Giá bán: 410.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 460.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 89.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 550.000 ₫
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 150.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 320.000 ₫
Giá bán: 420.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 169.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 390.000 ₫
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 7.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  

Sản phẩm tiêu biểu

Giá bán: 560.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 1.990.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 1.500.000 ₫
Giá bán: 900.000 ₫
Giá bán: 500.000 ₫
Giá gốc : 550.000
Giá bán: 15.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 1.400.000 ₫
Giá gốc : 1.430.000
Giá bán: 540.000 ₫
Giá gốc: 560.000 VNĐ
Giá bán: 410.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 280.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 330.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 250.000 ₫
Khuyến mãi giá 250.000
Giá bán: 390.000 ₫
Giá bán: 440.000 ₫
Giá gốc 450.000
Giá bán: 590.000 ₫
Giá bán: 430.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 900.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 900.000 ₫
Giá gốc : 1.090.000
Giá bán: 585.000 ₫
Giá bán: 650.000 ₫
Giá bán: 450.000 ₫
Giá bán: 585.000 ₫
Giá bán: 550.000 ₫
Giá bán: 240.000 ₫
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 495.000 ₫
Còn hàng : 200 con
Giá bán: 40.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 70.000 ₫
Giá gốc : 90.000
Giá bán: 280.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 150.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 150.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 190.000 ₫
Giá gốc : 210.000
Giá bán: 7.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 55.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 12.500 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 250.000 ₫
Khuyến mãi giá 250.000
Giá bán: 360.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: 460.000 ₫
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
THAY THẾ BẰNG KIT STM32F407G DISCOVERY
Giá bán: 950.000 ₫
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giá bán: Vui lòng liên hệ.
Liên hệ để có giá tốt
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
proe.vn-Linh kiện điện tử, ARM, GSM/GPRS/EDGE/3G/CDMA,GPS, RF,ZigBee Rating: 9.1 out of 10 72355.
Core Version: 1.6.6.0