Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 171.568
Thành viên Online
: 3
Khách
: 98
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 4 »
X-NUCLEO-IDW01M1 STM32 Wi-Fi Shield

X-NUCLEO-IDW01M1 STM32 Wi-Fi Shield

Giá bán: 700.000 ₫
(Lượt truy cập: 107332)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  X-NUCLEO-IDW01M1 STM32 Wi-Fi Shield

Nhà sản xuất:  STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Witty ESP-12F - Wifi ESP8266

Witty ESP-12F - Wifi ESP8266

Giá bán: 150.000 ₫
(Lượt truy cập: 121859)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Witty ESP-12F - Wifi ESP8266

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

WINC1500 WIFI SHIELD WITH uFL Connector

WINC1500 WIFI SHIELD WITH uFL Connector

Giá bán: 950.000 ₫
(Lượt truy cập: 105700)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  WINC1500 WIFI SHIELD WITH uFL Connector

Nhà sản xuất: ADAFRUIT

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

WINC1500 WIFI SHIELD WITH PCB ANTENNA

WINC1500 WIFI SHIELD WITH PCB ANTENNA

Giá bán: 950.000 ₫
(Lượt truy cập: 107565)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  WINC1500 WIFI SHIELD WITH PCB ANTENNA

Nhà sản xuất: ADAFRUIT

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Wifi+Bluetooth ESP 32S

Wifi+Bluetooth ESP 32S

Giá bán: 150.000 ₫
(Lượt truy cập: 88002)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Wifi+Bluetooth ESP 32S

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vnHƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Wifi ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini

Wifi ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini

Giá bán: 95.000 ₫
(Lượt truy cập: 82878)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Wifi ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

WeMos® TTgo ESP32 WiFi + Bluetooth Board 4MB Flash UNO D1 R32

WeMos® TTgo ESP32 WiFi + Bluetooth Board 4MB Flash UNO D1 R32

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 88278)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  WeMos ESP32 UNO D1 R32

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vnHƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Wemos WiFi Esp32

Wemos WiFi Esp32

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 92169)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Wemos WiFi Esp32

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

WeMos D1 R2 WiFi UNO ESP8266

WeMos D1 R2 WiFi UNO ESP8266

Giá bán: 150.000 ₫
(Lượt truy cập: 88530)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  WeMos D1 R2 WiFi UNO ESP8266

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Wemos CH340G NODEMCU ESP8266 32M

Wemos CH340G NODEMCU ESP8266 32M

Giá bán: 150.000 ₫
(Lượt truy cập: 124879)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Wemos CH340G  NODEMCU ESP8266 32M

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
VNG VBLUno51 (nRF51822)- BLE Nordic

VNG VBLUno51 (nRF51822)- BLE Nordic

Giá bán: 490.000 ₫
(Lượt truy cập: 88741)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  VNG VBLUno51 (nRF51822)- BLE Nordic

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vnHƯỚNG DẪN MUA HÀNG
UART OBLOQ – IOT Module (Microsoft Azure)

UART OBLOQ – IOT Module (Microsoft Azure)

Giá bán: 300.000 ₫
(Lượt truy cập: 82591)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  UART OBLOQ – IOT Module (Microsoft Azure)

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
STM32WB55CG STM32WB series of Wireless MCUs

STM32WB55CG STM32WB series of Wireless MCUs

Giá bán: 55.000 ₫
(Lượt truy cập: 79755)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : STM32WB55CG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :    STMicroelectronics

Nhà phân phối  :    PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
SKU 114990395 The AirBoard - prototyping platform For IoT

SKU 114990395 The AirBoard - prototyping platform For IoT

Giá bán: 1.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 118647)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : SKU 114990395 The AirBoard - prototyping platform For IoT 

Xuất xứ : Chính hãng SeeedStudio

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Shiled Wifi+Bluetooth ESP-32S

Shiled Wifi+Bluetooth ESP-32S

Giá bán: 20.000 ₫
(Lượt truy cập: 88439)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Wifi+Bluetooth ESP 32S

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vnHƯỚNG DẪN MUA HÀNG
R3000 LG Industrial LoRaWAN Gateway

R3000 LG Industrial LoRaWAN Gateway

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 121673)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   R3000 LG Industrial LoRaWAN Gateway

Nhà sản xuất : Robotel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Onion Omega2+ IoT Computer

Onion Omega2+ IoT Computer

Giá bán: 460.000 ₫
(Lượt truy cập: 118155)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Onion Omega2+ IoT Computer

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Onion Omega2 IoT Computer

Onion Omega2 IoT Computer

Giá bán: 300.000 ₫
(Lượt truy cập: 118488)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Onion Omega2 IoT Computer

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
OLG02 Outdoor Dual Channels LoRa IoT Gateway

OLG02 Outdoor Dual Channels LoRa IoT Gateway

Giá bán: 3.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 122146)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   OLG02 Outdoor Dual Channels LoRa IoT Gateway

Nhà sản xuất : Dragin0

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
OLG01 IoT Gateway

OLG01 IoT Gateway

Giá bán: 2.400.000 ₫
(Lượt truy cập: 122185)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   OLG01 IoT Gateway

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 4 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0