Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 211.249
Thành viên Online
: 0
Khách
: 82
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 4 »
MSP430 LaunchPad

MSP430 LaunchPad

Giá bán: 280.000 ₫
(Lượt truy cập: 135634)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    MSP430 LaunchPad

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Tiva C Series TM4C1294

Tiva C Series TM4C1294

Giá bán: 580.000 ₫
(Lượt truy cập: 156571)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Tiva C Series TM4C1294 Connected LaunchPad 

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation Kit

Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation Kit

Giá bán: 370.000 ₫
(Lượt truy cập: 182136)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation Kit 

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit

C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit

Giá bán: 1.200.000 ₫
(Lượt truy cập: 129713)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  LAUNCHXL-F28379D

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
C2000 Piccolo LaunchPad

C2000 Piccolo LaunchPad

Giá bán: 585.000 ₫
(Lượt truy cập: 109148)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  C2000 Piccolo LaunchPad (LAUNCHXL-F28027)

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             :   585.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
EK-TM4C129EXL

EK-TM4C129EXL

Giá bán: 680.000 ₫
(Lượt truy cập: 109154)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  EK-TM4C129EXL

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
LAUNCHXL-F28027F

LAUNCHXL-F28027F

Giá bán: 585.000 ₫
(Lượt truy cập: 107488)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  LAUNCHXL-F28027F

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             :   585.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
MSP430 LaunchPad MSP-EXP430G2ET

MSP430 LaunchPad MSP-EXP430G2ET

Giá bán: 300.000 ₫
(Lượt truy cập: 132498)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    MSP430 LaunchPad MSP-EXP430G2ET

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
430BOOST-SENSE1 MSP430 Capacitive Touch BoosterPack

430BOOST-SENSE1 MSP430 Capacitive Touch BoosterPack

Giá bán: 300.000 ₫
(Lượt truy cập: 110472)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :430BOOST-SENSE1 MSP430 Capacitive Touch BoosterPack

Xuất xứ : Chính hãng Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

LAUNCHXL-F28377S

LAUNCHXL-F28377S

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 89259)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  LAUNCHXL-F28377S

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
DK-TM4C123G TM4C123G USB+CAN Development Kit

DK-TM4C123G TM4C123G USB+CAN Development Kit

Giá bán: 4.600.000 ₫
(Lượt truy cập: 91701)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  DK-TM4C123G

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Educational BoosterPack MKII

Educational BoosterPack MKII

Giá bán: 950.000 ₫
(Lượt truy cập: 90500)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Educational BoosterPack MKII

Xuất xứ            :    Texas Instruments

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Stellaris® LM4F120 LaunchPad

Stellaris® LM4F120 LaunchPad

Giá bán: 280.000 ₫
(Lượt truy cập: 113940)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Stellaris® LM4F120 LaunchPad

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             :   280.000 VNĐ

THAY THẾ BẰNG KIT TIVA C TM4C123G LauchPad

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
MSP-EXP430FR5739 Experimenter Board

MSP-EXP430FR5739 Experimenter Board

Giá bán: 755.000 ₫
(Lượt truy cập: 106125)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    MSP-EXP430FR5739 Experimenter Board

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             :  755.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
BOOSTXL-SENSHUB Sensor Hub BoosterPack

BOOSTXL-SENSHUB Sensor Hub BoosterPack

Giá bán: 1.550.000 ₫
(Lượt truy cập: 75095)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    BOOSTXL-SENSHUB Sensor Hub BoosterPack

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
TMDSCNCD28035:F28035 Piccolo controlCARD

TMDSCNCD28035:F28035 Piccolo controlCARD

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 84211)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    TMDSCNCD28035

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
MSP-EXP430F5529LP

MSP-EXP430F5529LP

Giá bán: 400.000 ₫
(Lượt truy cập: 80393)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    MSP-EXP430F5529LP

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
TMDSDOCK28335 TMS320F28335 Experimenter Kit

TMDSDOCK28335 TMS320F28335 Experimenter Kit

Giá bán: 4.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 88105)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    TMDSDOCK28335

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
MSP430FR6989 LaunchPad Development Kit

MSP430FR6989 LaunchPad Development Kit

Giá bán: 650.000 ₫
(Lượt truy cập: 78211)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    MSP430FR6989 LaunchPad Development Kit

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             :  650.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
TMDSCNCD28035ISO :Piccolo TMS320F28035 Isolated controlCARD

TMDSCNCD28035ISO :Piccolo TMS320F28035 Isolated controlCARD

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 82813)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    TMDSCNCD28035ISO

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 4 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0