Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 171.017
Thành viên Online
: 8
Khách
: 227
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
X-NUCLEO-IDW01M1 STM32 Wi-Fi Shield

X-NUCLEO-IDW01M1 STM32 Wi-Fi Shield

Giá bán: 700.000 ₫
(Lượt truy cập: 107206)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  X-NUCLEO-IDW01M1 STM32 Wi-Fi Shield

Nhà sản xuất:  STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   NUCLEO-F207ZG STM32 Nucleo-144 development board with STM32F207ZG MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity 

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   NUCLEO-L4R5ZI STM32L4R5ZIT6 Microcontroller Development Board 0.032768MHz CPU 2MB Flash Linux/Mac OS/Win 7/Win 8/Win 10/Win XP

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   NUCLEO-L053R8 STM32 Nucleo-64 development board with STM32L053R8 MCU, supports Arduino and ST morpho connectivity

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

NUCLEO-F429ZI SM32F429 Nucleo

NUCLEO-F429ZI SM32F429 Nucleo

Giá bán: 850.000 ₫
(Lượt truy cập: 88991)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   NUCLEO-F429ZI SM32F429 Nucleo

Xuất xứ            :    STMicroelectronics

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
STM32F469 Discovery,32F469IDISCOVERY-Discovery kit with STM32F469NI MCU

STM32F469 Discovery,32F469IDISCOVERY-Discovery kit with STM32F469NI MCU

Giá bán: 1.550.000 ₫
(Lượt truy cập: 111554)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    STM32F469 Discovery,32F469IDISCOVERY-Discovery kit with STM32F469NI MCU

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Kit STM32F411 Nucleo NUCLEO-F411RE

Kit STM32F411 Nucleo NUCLEO-F411RE

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 118942)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Kit STM32F411 Nucleo NUCLEO-F411RE

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NUCLEO-L476RG

NUCLEO-L476RG

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 119065)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   NUCLEO-L476RG

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :    NUCLEO-L432KC

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NUCLEO-F401RE

NUCLEO-F401RE

Giá bán: 490.000 ₫
(Lượt truy cập: 131099)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NUCLEO-F401RE

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :    NUCLEO-F767ZI

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NUCLEO-L452RE

NUCLEO-L452RE

Giá bán: 500.000 ₫
(Lượt truy cập: 128241)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NUCLEO-L452RE

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :    B-L475E-IOT01A 

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Bluetooth Low Energy expansion board based on SPBTLE-RF module for STM32 Nucleo

Bluetooth Low Energy expansion board based on SPBTLE-RF module for STM32 Nucleo

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 124319)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Bluetooth Low Energy expansion board based on SPBTLE-RF module for STM32 Nucleo

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
I-NUCLEO-SX1272D

I-NUCLEO-SX1272D

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 118426)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : I-NUCLEO-SX1272D

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
P-NUCLEO-LRWAN1

P-NUCLEO-LRWAN1

Giá bán: 2.200.000 ₫
(Lượt truy cập: 119196)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : P-NUCLEO-LRWAN1

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NUCLEO-H743ZI

NUCLEO-H743ZI

Giá bán: 900.000 ₫
(Lượt truy cập: 122106)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NUCLEO-H743ZI

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :   NUCLEO-F072RB

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :   NUCLEO-F303RE

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :   NUCLEO-F302R8

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0