Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 209.092
Thành viên Online
: 2
Khách
: 155
Sắp xếp theo
Vỏ hộp Nguồn Pin 2AAA Cho Micro Bit

Vỏ hộp Nguồn Pin 2AAA Cho Micro Bit

Giá bán: 25.000 ₫
(Lượt truy cập: 67122)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Vỏ hộp Nguồn Pin 2AAA Cho Micro Bit

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     YwRobot 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Vỏ Hộp Cho Micro Bit

Vỏ Hộp Cho Micro Bit

Giá bán: 45.000 ₫
(Lượt truy cập: 67092)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Vỏ Hộp Cho Micro Bit

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     YwRobot 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Turtle 2WD Arduino Mobile Robot Platform

Turtle 2WD Arduino Mobile Robot Platform

Giá bán: 1.100.000 ₫
(Lượt truy cập: 119335)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Turtle 2WD Arduino Mobile Robot Platform

Xuất xứ : Chính hãng DFrobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

STEM bbc micro:bit Go

STEM bbc micro:bit Go

Giá bán: 690.000 ₫
(Lượt truy cập: 67687)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    STEM bbc micro:bit Go

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Micro:bit

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
STEM bbc micro:bit

STEM bbc micro:bit

Giá bán: 550.000 ₫
(Lượt truy cập: 68521)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    STEM bbc micro:bit 

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Micro:bit

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Servo Driver for microbit

Servo Driver for microbit

Giá bán: 320.000 ₫
(Lượt truy cập: 67376)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Servo Driver for microbit

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Raspberry Pi Sense HAT

Raspberry Pi Sense HAT

Giá bán: 910.000 ₫
(Lượt truy cập: 111957)
Đặt mua

Mã sản phẩm   Raspberry Pi Sense HAT

Xuất xứ : Chính hãng (Official Sense HAT from the Raspberry Pi Foundation.)

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Micro Maqueen micro bit Robot Platform

Micro Maqueen micro bit Robot Platform

Giá bán: 790.000 ₫
(Lượt truy cập: 118049)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Micro Maqueen micro bit Robot Platform

Xuất xứ : Chính hãng DFrobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Micro Gamepad Microbit

Micro Gamepad Microbit

Giá bán: 650.000 ₫
(Lượt truy cập: 67318)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Micro Gamepad Microbit

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     DFRobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Max bot DIY Programmable Robot Kit for Kids

Max bot DIY Programmable Robot Kit for Kids

Giá bán: 4.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 117024)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Max bot DIY Programmable Robot Kit for Kids

Xuất xứ : Chính hãng DFrobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

High - Precision AD/DA Board

High - Precision AD/DA Board

Giá bán: 800.000 ₫
(Lượt truy cập: 110479)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : High - Precision AD/DA Board

Xuất xứ : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Grove Zero STEM Starter Kit

Grove Zero STEM Starter Kit

Giá bán: 3.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 67216)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Grove Zero STEM Starter Kit

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :    Grove 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Board mạch mở rộng cho Microbit YwRobot

Board mạch mở rộng cho Microbit YwRobot

Giá bán: 210.000 ₫
(Lượt truy cập: 67016)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Board mạch mở rộng cho Microbit YwRobot 

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     YwRobot 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Board mạch mở rộng cho Micro:bit

Board mạch mở rộng cho Micro:bit

Giá bán: 260.000 ₫
(Lượt truy cập: 67180)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Board mạch mở rộng cho Micro:bit

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     DFRobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Adapter Board for Arduino & Raspberry Pi ARPI600

Adapter Board for Arduino & Raspberry Pi ARPI600

Giá bán: 600.000 ₫
(Lượt truy cập: 108356)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Adapter Board for Arduino & Raspberry Pi ARPI600 

Xuất xứ : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Sắp xếp theo
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0