Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 171.568
Thành viên Online
: 3
Khách
: 98
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
USB Blaster V2, ALTERA Programmers & Debuggers

USB Blaster V2, ALTERA Programmers & Debuggers

Giá bán: 600.000 ₫
(Lượt truy cập: 104683)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   USB Blaster V2, ALTERA Programmers & Debuggers

Xuất xứ : Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Platform Cable USB, Programmer & Debugger for Xilinx Devices

Platform Cable USB, Programmer & Debugger for Xilinx Devices

Giá bán: 850.000 ₫
(Lượt truy cập: 104111)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   Platform Cable USB, Programmer & Debugger for Xilinx Devices

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

USB Blaster , ALTERA Programmers & Debuggers

USB Blaster , ALTERA Programmers & Debuggers

Giá bán: 120.000 ₫
(Lượt truy cập: 104507)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   USB Blaster , ALTERA Programmers & Debuggers

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

ST-LINK/V2-ISOL

ST-LINK/V2-ISOL

Giá bán: 2.950.000 ₫
(Lượt truy cập: 86199)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  ST-LINK/V2-ISOL

Xuất xứ           :   STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
STLINK-V3SET STLINK-V3 modular in-circuit debugger and programmer for STM32/STM8

STLINK-V3SET STLINK-V3 modular in-circuit debugger and programmer for STM32/STM8

Giá bán: 1.100.000 ₫
(Lượt truy cập: 92456)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  STLINK-V3SET STLINK-V3 modular in-circuit debugger and programmer for STM32/STM8 

Xuất xứ           :   Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Mạch Nạp Và Debugger ARM Jlink V9

Mạch Nạp Và Debugger ARM Jlink V9

Giá bán: 550.000 ₫
(Lượt truy cập: 82025)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mạch Nạp Và Debugger ARM Jlink V9

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Mạch nạp VNShop Programmer

Mạch nạp VNShop Programmer

Giá bán: 185.000 ₫
(Lượt truy cập: 87811)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Mạch nạp VNShop Programmer

Xuất xứ           :  Ngô Hùng Cường VNShop

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Mạch nạp VN Pro for 89S AVR

Mạch nạp VN Pro for 89S AVR

Giá bán: 80.000 ₫
(Lượt truy cập: 98126)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Mạch nạp VN Pro for 89S AVR

Xuất xứ           :  Ngô Hùng Cường

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             :   80.000 VNĐ


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
ST-Link-V2 Mini Mạch nạp STM8 và STM32

ST-Link-V2 Mini Mạch nạp STM8 và STM32

Giá bán: 100.000 ₫
(Lượt truy cập: 99923)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  ST-Link-V2 Mini  Mạch nạp STM8 và STM32 
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

STM8 Programmer

STM8 Programmer

Giá bán: 350.000 ₫
(Lượt truy cập: 100920)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  STM8 Programmer

Xuất xứ           :   Hung Cuong

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mạch nạp nRF24LE1 Nordic

Mạch nạp nRF24LE1 Nordic

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 93867)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Mạch nạp nRF24LE1 Nordic

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mạch nạp ISP Prog v2

Mạch nạp ISP Prog v2

Giá bán: 150.000 ₫
(Lượt truy cập: 92018)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Mạch nạp  ISP Prog v2

Xuất xứ           :   Hung Cuong

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             :   150.000 VNĐ


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
N76E003 Stand Alone Programmer

N76E003 Stand Alone Programmer

Giá bán: 250.000 ₫
(Lượt truy cập: 91715)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  N76E003 Stand Alone Programmer

Xuất xứ           :   Hung Cuong

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

ST-LINK/V2

ST-LINK/V2

Giá bán: 650.000 ₫
(Lượt truy cập: 93493)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  ST-LINK/V2

Xuất xứ           :   Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
JLINK V8 arm cortex-M4/M0

JLINK V8 arm cortex-M4/M0

Giá bán: 250.000 ₫
(Lượt truy cập: 82175)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : JLINK V8 arm cortex-M4/M0

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
ST ST-LINK/V2 STM8 STM32

ST ST-LINK/V2 STM8 STM32

Giá bán: 200.000 ₫
(Lượt truy cập: 82091)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : ST ST-LINK/V2 STM8 STM32

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
CC Debugger ZigBee, RF TI 2530, 2540, 2541

CC Debugger ZigBee, RF TI 2530, 2540, 2541

Giá bán: 350.000 ₫
(Lượt truy cập: 115486)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   CC Debugger ZigBee, RF TI 2530, 2540, 2541

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NWR-005: MCU8051 ISP/ICP Programmer

NWR-005: MCU8051 ISP/ICP Programmer

Giá bán: 480.000 ₫
(Lượt truy cập: 112562)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  NWR-005: MCU8051 ISP/ICP Programmer (Mạch nạp ISP/ICP cho MCU8051 của Nuvoton)

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :  www.tula.vn/ www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Nu-Link TULA

Xuất xứ           :   TULA

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :  www.tula.vn/ www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
SUPERPRO 610P: USB Interfaced Ultra-high Device Programmer

SUPERPRO 610P: USB Interfaced Ultra-high Device Programmer

Giá bán: 7.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 116850)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : SUPERPRO 610P: USB Interfaced Ultra-high Device Programmer 

Xuất xứ           :  XELTEK

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0