Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 211.257
Thành viên Online
: 0
Khách
: 91
Sắp xếp theo
Turtle 2WD Arduino Mobile Robot Platform

Turtle 2WD Arduino Mobile Robot Platform

Giá bán: 1.100.000 ₫
(Lượt truy cập: 119887)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Turtle 2WD Arduino Mobile Robot Platform

Xuất xứ : Chính hãng DFrobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Micro Maqueen micro bit Robot Platform

Micro Maqueen micro bit Robot Platform

Giá bán: 790.000 ₫
(Lượt truy cập: 118565)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Micro Maqueen micro bit Robot Platform

Xuất xứ : Chính hãng DFrobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Max bot DIY Programmable Robot Kit for Kids

Max bot DIY Programmable Robot Kit for Kids

Giá bán: 4.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 117482)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Max bot DIY Programmable Robot Kit for Kids

Xuất xứ : Chính hãng DFrobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi Zero W (built-in WiFi)

AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi Zero W (built-in WiFi)

Giá bán: 2.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 118482)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   AlphaBot2-PiZero W (EN) 

Xuất xứ : Chính hãng WaveShare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi 3 Model B (no Pi)

AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi 3 Model B (no Pi)

Giá bán: 2.700.000 ₫
(Lượt truy cập: 117429)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   AlphaBot2-Pi Acce Pack

Xuất xứ : Chính hãng WaveShare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi 3 Model B

AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi 3 Model B

Giá bán: 4.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 117686)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   AlphaBot2-Pi (EN) 

Xuất xứ : Chính hãng WaveShare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

AlphaBot, Raspberry Pi robot building kit (no Pi)

AlphaBot, Raspberry Pi robot building kit (no Pi)

Giá bán: 1.980.000 ₫
(Lượt truy cập: 119473)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   AlphaBot-Pi Acce Pack 

Xuất xứ : Chính hãng WaveShare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

AlphaBot, Bluetooth robot building kit for Arduino

AlphaBot, Bluetooth robot building kit for Arduino

Giá bán: 2.390.000 ₫
(Lượt truy cập: 119582)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    AlphaBot-Ar-Bluetooth (EN) 

Xuất xứ : Chính hãng WaveShare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Sắp xếp theo
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0