Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 171.486
Thành viên Online
: 3
Khách
: 285
Sắp xếp theo
Turtle 2WD Arduino Mobile Robot Platform

Turtle 2WD Arduino Mobile Robot Platform

Giá bán: 1.100.000 ₫
(Lượt truy cập: 111498)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Turtle 2WD Arduino Mobile Robot Platform

Xuất xứ : Chính hãng DFrobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

STEVAL-3DP001V1

STEVAL-3DP001V1

Giá bán: 3.700.000 ₫
(Lượt truy cập: 104350)
Đặt mua

Mã sản phẩm   STEVAL-3DP001V1 Evaluation board for 3D printer

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Module Điều Khiển Động Cơ BTS7960 43A

Module Điều Khiển Động Cơ BTS7960 43A

Giá bán: 230.000 ₫
(Lượt truy cập: 65366)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Module Điều Khiển Động Cơ BTS7960 43A 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Micro Maqueen micro bit Robot Platform

Micro Maqueen micro bit Robot Platform

Giá bán: 690.000 ₫
(Lượt truy cập: 111503)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Micro Maqueen micro bit Robot Platform

Xuất xứ : Chính hãng DFrobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Max bot DIY Programmable Robot Kit for Kids

Max bot DIY Programmable Robot Kit for Kids

Giá bán: 2.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 111364)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Max bot DIY Programmable Robot Kit for Kids

Xuất xứ : Chính hãng DFrobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mạch điều khiển động cơ L298 V2

Mạch điều khiển động cơ L298 V2

Giá bán: 75.000 ₫
(Lượt truy cập: 65750)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mạch điều khiển động cơ L298 V2

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Flight Controller Unit Evalutaion Board STEVAL-FCU001V1

Flight Controller Unit Evalutaion Board STEVAL-FCU001V1

Giá bán: 990.000 ₫
(Lượt truy cập: 104606)
Đặt mua

Mã sản phẩm   Flight Controller Unit Evalutaion Board  STEVAL-FCU001V1

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :  BOOSTXL-DRV8323RS DRV8323RS Three-Phase Smart Gate Driver With Buck, Shunt Amps (SPI Interface) Evaluation Module 

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
BOOSTXL-DRV8301-Motor Drive BoosterPack featuring DRV8301 and NexFET™ MOSFETs

BOOSTXL-DRV8301-Motor Drive BoosterPack featuring DRV8301 and NexFET™ MOSFETs

Giá bán: 1.590.000 ₫
(Lượt truy cập: 82619)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  BOOSTXL-DRV8301

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Texas Instruments

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
BOARD H-BRIDGE HI216 Board cầu H HI216 công suất 600W.

BOARD H-BRIDGE HI216 Board cầu H HI216 công suất 600W.

Giá bán: 410.000 ₫
(Lượt truy cập: 65139)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : BOARD H-BRIDGE HI216 Board cầu H HI216 công suất 600W.

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Arduino Motor Shield L293D

Arduino Motor Shield L293D

Giá bán: 90.000 ₫
(Lượt truy cập: 67024)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino Motor Shield L293D

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi Zero W (built-in WiFi)

AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi Zero W (built-in WiFi)

Giá bán: 2.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 111274)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   AlphaBot2-PiZero W (EN) 

Xuất xứ : Chính hãng WaveShare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi 3 Model B (no Pi)

AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi 3 Model B (no Pi)

Giá bán: 2.700.000 ₫
(Lượt truy cập: 110630)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   AlphaBot2-Pi Acce Pack

Xuất xứ : Chính hãng WaveShare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi 3 Model B

AlphaBot2 robot building kit for Raspberry Pi 3 Model B

Giá bán: 4.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 110518)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   AlphaBot2-Pi (EN) 

Xuất xứ : Chính hãng WaveShare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

AlphaBot, Raspberry Pi robot building kit (no Pi)

AlphaBot, Raspberry Pi robot building kit (no Pi)

Giá bán: 1.980.000 ₫
(Lượt truy cập: 111592)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   AlphaBot-Pi Acce Pack 

Xuất xứ : Chính hãng WaveShare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

AlphaBot, Bluetooth robot building kit for Arduino

AlphaBot, Bluetooth robot building kit for Arduino

Giá bán: 2.390.000 ₫
(Lượt truy cập: 111812)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    AlphaBot-Ar-Bluetooth (EN) 

Xuất xứ : Chính hãng WaveShare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

9g micro servo (1.6kg)

9g micro servo (1.6kg)

Giá bán: 38.000 ₫
(Lượt truy cập: 113022)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  9g micro servo (1.6kg)

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Sắp xếp theo
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0