Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 171.568
Thành viên Online
: 3
Khách
: 98
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
Vỏ Orange Pi PC, PC Plus và PC2

Vỏ Orange Pi PC, PC Plus và PC2

Giá bán: 180.000 ₫
(Lượt truy cập: 95685)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Vỏ Orange Pi PC, PC Plus và PC2

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Vỏ nhựa Orange Plus2E

Vỏ nhựa Orange Plus2E

Giá bán: 180.000 ₫
(Lượt truy cập: 92908)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Vỏ nhựa Orange Plus2E

Xuất xứ: OrangePi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Vỏ nhựa Orange Pi Zero

Vỏ nhựa Orange Pi Zero

Giá bán: 80.000 ₫
(Lượt truy cập: 92889)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Vỏ nhựa Orange Pi Zero

Xuất xứ: OrangePi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Vỏ nhựa Orange Pi One

Vỏ nhựa Orange Pi One

Giá bán: 130.000 ₫
(Lượt truy cập: 96262)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Vỏ nhựa Orange Pi One

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Vỏ nhựa Orange Pi Lite

Vỏ nhựa Orange Pi Lite

Giá bán: 130.000 ₫
(Lượt truy cập: 96749)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Vỏ nhựa Orange Pi Lite

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Vỏ hộp Orange pi Win Plus

Vỏ hộp Orange pi Win Plus

Giá bán: 160.000 ₫
(Lượt truy cập: 94034)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Vỏ hộp Orange pi Win Plus

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
STM32F4DIS-CAM BOARD CAMERA STM32F4 DISCOVERY

STM32F4DIS-CAM BOARD CAMERA STM32F4 DISCOVERY

Giá bán: 990.000 ₫
(Lượt truy cập: 118897)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : STM32F4DIS-CAM

Xuất xứ : STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Remote hồng ngoại dùng cho Orange Pi

Remote hồng ngoại dùng cho Orange Pi

Giá bán: 150.000 ₫
(Lượt truy cập: 87650)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Remote hồng ngoại dùng cho Orange Pi

Xuất xứ : Orange Pi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Orangepi Camera 5MP OV5640

Orangepi Camera 5MP OV5640

Giá bán: 500.000 ₫
(Lượt truy cập: 118756)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Orangepi Camera 5MP OV5640

Xuất xứ : OrangePi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Orange Pi Zero Plus2

Orange Pi Zero Plus2

Giá bán: 790.000 ₫
(Lượt truy cập: 90946)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Orange Pi Zero Plus2

Xuất xứ           :    www.orangepi.org

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Orange Pi Zero Plus

Orange Pi Zero Plus

Giá bán: 550.000 ₫
(Lượt truy cập: 90878)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Orange Pi Zero Plus

Xuất xứ           :    www.orangepi.org

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Orange pi zero NAS

Orange pi zero NAS

Giá bán: 350.000 ₫
(Lượt truy cập: 94142)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Orange pi zero NAS

Xuất xứ           :    www.orangepi.org

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Orange PI Win Plus A64

Orange PI Win Plus A64

Giá bán: 1.250.000 ₫
(Lượt truy cập: 88125)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Orange PI Win Plus A64 Quad-core Cortex-A53 2GB DDRAM3

Xuất xứ           :    www.orangepi.org

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Orange PI Win Allwinner A64

Orange PI Win Allwinner A64

Giá bán: 990.000 ₫
(Lượt truy cập: 87894)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Orange PI Win Allwinner A64 quad core ARM Cortex A53 1 GB DDR3

Xuất xứ           :    www.orangepi.org

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Orange Pi RK3399

Orange Pi RK3399

Giá bán: 3.300.000 ₫
(Lượt truy cập: 88109)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Orange Pi RK3399

Xuất xứ           :    www.orangepi.org

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Orange Pi Prime

Orange Pi Prime

Giá bán: 1.250.000 ₫
(Lượt truy cập: 88008)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Orange Pi Prime

Xuất xứ           :    www.orangepi.org

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Orange Pi Plus 2

Orange Pi Plus 2

Giá bán: 1.450.000 ₫
(Lượt truy cập: 96825)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Orange Pi Plus 2

Xuất xứ           :    www.orangepi.org

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Bảo hành           : 6 tháng

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Orange Pi One Plus

Orange Pi One Plus

Giá bán: 800.000 ₫
(Lượt truy cập: 87677)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Orange Pi One Plus H6 1GB RAM Quadcore 64bits hỗ trợ Android 7

Xuất xứ           :    www.orangepi.org

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Orange Pi Lite 2

Orange Pi Lite 2

Giá bán: 900.000 ₫
(Lượt truy cập: 87740)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Orange Pi Lite 2 USB 3.0 H6 1GB RAM Quadcore 64bits

Xuất xứ           :    www.orangepi.org

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Orange Pi Lite

Orange Pi Lite

Giá bán: 400.000 ₫
(Lượt truy cập: 96767)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Orange Pi Lite

Xuất xứ           :    www.orangepi.org

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Bảo hành           :  6 tháng

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0