Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 211.260
Thành viên Online
: 0
Khách
: 95
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
N76E003AT20

N76E003AT20

Giá bán: 7.000 ₫
(Lượt truy cập: 108439)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : N76E003AT20

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    TULA.VN/PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Kit MCU N76E003AT20

Kit MCU N76E003AT20

Giá bán: 70.000 ₫
(Lượt truy cập: 96528)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Kit MCU N76E003AT20

Nhà phân phối  :    PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
W78E054DLG Standard 80C51 Microcontroller with 8KB flash, UART and ISP

W78E054DLG Standard 80C51 Microcontroller with 8KB flash, UART and ISP

Giá bán: 25.000 ₫
(Lượt truy cập: 71774)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : W78E054DLG Standard 80C51 Microcontroller with 8KB flash, UART and ISP

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : N79E844AWG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             : 16.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : N79E8432ASG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             : 13.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : W79E4051RASG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : W79E4051RAKG (ATMEL AT89S4051 / AT89C4051)

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    TULA.VN/PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : W79E2051RAKG (tương đương ATMEL AT89C2051)

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    TULA.VN/PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             : 16.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
N78E059APG: 80C51 Microcontroller with 32KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

N78E059APG: 80C51 Microcontroller with 32KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

Giá bán: 40.000 ₫
(Lượt truy cập: 78581)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : N78E059APG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
N78E059ALG: 80C51 Microcontroller with 32KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

N78E059ALG: 80C51 Microcontroller with 32KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

Giá bán: 38.000 ₫
(Lượt truy cập: 78510)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : N78E059ALG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : N79E855AWG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
W78E052DDG Standard 80C51 Microcontroller with 8KB flash, UART and ISP

W78E052DDG Standard 80C51 Microcontroller with 8KB flash, UART and ISP

Giá bán: 16.000 ₫
(Lượt truy cập: 84827)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : W78E052DDG (tương đương ATMEL AT89S52 )

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    TULA.VN/PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :N78E517ALG: LQFP48 80C51 Microcontroller with 64KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NU-LINK NUMICRO ISP

NU-LINK NUMICRO ISP

Giá bán: 1.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 112609)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  NU-LINK NUMICRO ISP

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :  www.tula.vn/ www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
N78E059ADG 80C51 Microcontroller with 32KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

N78E059ADG 80C51 Microcontroller with 32KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

Giá bán: 38.000 ₫
(Lượt truy cập: 108086)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  N78E059ADG 80C51 Microcontroller with 32KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP 

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :  www.tula.vn/ www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NWR-005: MCU8051 ISP/ICP Programmer

NWR-005: MCU8051 ISP/ICP Programmer

Giá bán: 480.000 ₫
(Lượt truy cập: 115502)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  NWR-005: MCU8051 ISP/ICP Programmer (Mạch nạp ISP/ICP cho MCU8051 của Nuvoton)

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :  www.tula.vn/ www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Nu-Link TULA

Xuất xứ           :   TULA

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :  www.tula.vn/ www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
SUPERPRO 610P: USB Interfaced Ultra-high Device Programmer

SUPERPRO 610P: USB Interfaced Ultra-high Device Programmer

Giá bán: 7.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 120885)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : SUPERPRO 610P: USB Interfaced Ultra-high Device Programmer 

Xuất xứ           :  XELTEK

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Mạch nạp và debug Nu-Link N76E003

Mạch nạp và debug Nu-Link N76E003

Giá bán: 290.000 ₫
(Lượt truy cập: 107959)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mạch nạp và debug Nu-Link N76E003

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :  www.tula.vn/ www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
N76E885AT28 1T-80C51

N76E885AT28 1T-80C51

Giá bán: 14.000 ₫
(Lượt truy cập: 81993)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : N76E885AT28 1T-80C51

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    TULA.VN/PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0