Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 211.249
Thành viên Online
: 0
Khách
: 82
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
N76E003AT20

N76E003AT20

Giá bán: 7.000 ₫
(Lượt truy cập: 108434)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : N76E003AT20

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    TULA.VN/PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Kit MCU N76E003AT20

Kit MCU N76E003AT20

Giá bán: 70.000 ₫
(Lượt truy cập: 96523)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Kit MCU N76E003AT20

Nhà phân phối  :    PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
W78E054DLG Standard 80C51 Microcontroller with 8KB flash, UART and ISP

W78E054DLG Standard 80C51 Microcontroller with 8KB flash, UART and ISP

Giá bán: 25.000 ₫
(Lượt truy cập: 71773)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : W78E054DLG Standard 80C51 Microcontroller with 8KB flash, UART and ISP

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : N79E844AWG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             : 16.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :N78E517ALG: LQFP48 80C51 Microcontroller with 64KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : N79E8432ASG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             : 13.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : W79E4051RASG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : W79E4051RAKG (ATMEL AT89S4051 / AT89C4051)

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    TULA.VN/PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : W79E2051RAKG (tương đương ATMEL AT89C2051)

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    TULA.VN/PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

Đơn giá             : 16.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
N78E059APG: 80C51 Microcontroller with 32KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

N78E059APG: 80C51 Microcontroller with 32KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

Giá bán: 40.000 ₫
(Lượt truy cập: 78577)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : N78E059APG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
N78E059ALG: 80C51 Microcontroller with 32KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

N78E059ALG: 80C51 Microcontroller with 32KB flash, SPI, PWM, IAP and IRC, ISP

Giá bán: 38.000 ₫
(Lượt truy cập: 78509)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : N78E059ALG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : N79E855AWG

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
W78E052DDG Standard 80C51 Microcontroller with 8KB flash, UART and ISP

W78E052DDG Standard 80C51 Microcontroller with 8KB flash, UART and ISP

Giá bán: 16.000 ₫
(Lượt truy cập: 84825)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : W78E052DDG (tương đương ATMEL AT89S52 )

Xuất xứ            :    Chính hãng

Nhà sản xuất    :     Nuvoton

Nhà phân phối  :    TULA.VN/PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Mini51FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Mini51FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 15.000 ₫
(Lượt truy cập: 94019)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mini51FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mini52LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Mini52LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 23.000 ₫
(Lượt truy cập: 92244)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mini52LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mini58FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Mini58FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 22.500 ₫
(Lượt truy cập: 93005)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mini58FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

M0516LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

M0516LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 38.000 ₫
(Lượt truy cập: 95323)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :M0516LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mini51LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Mini51LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 19.000 ₫
(Lượt truy cập: 94191)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mini51LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

NUC220LC2AN: NuMicro Cortex M0 with USB, RTC Vbat

NUC220LC2AN: NuMicro Cortex M0 with USB, RTC Vbat

Giá bán: 48.000 ₫
(Lượt truy cập: 94183)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : NUC220LC2AN: NuMicro Cortex M0 with USB, RTC Vbat

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

M054LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

M054LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 28.000 ₫
(Lượt truy cập: 94952)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : M054LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0