Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 171.568
Thành viên Online
: 3
Khách
: 98
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 4 »
Vỏ màn hình 7inch và Raspberry Pi

Vỏ màn hình 7inch và Raspberry Pi

Giá bán: 190.000 ₫
(Lượt truy cập: 116586)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Vỏ màn hình 7inch và Raspberry Pi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Vỏ màn hình 5 inch và Raspberry Pi

Vỏ màn hình 5 inch và Raspberry Pi

Giá bán: 220.000 ₫
(Lượt truy cập: 109291)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Vỏ màn hình 5 inch và Raspberry Pi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

TFT Shield 2.4 Inch

TFT Shield 2.4 Inch

Giá bán: 150.000 ₫
(Lượt truy cập: 105298)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : TFT Shield 2.4 Inch

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Text LCD 1602 Xanh Lá ( Green)

Text LCD 1602 Xanh Lá ( Green)

Giá bán: 38.000 ₫
(Lượt truy cập: 104264)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Text LCD 1602 Xanh Lá ( Green)

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Text LCD 1602 Xanh Dương ( Blue)

Text LCD 1602 Xanh Dương ( Blue)

Giá bán: 38.000 ₫
(Lượt truy cập: 104111)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Text LCD 1602 Xanh Dương ( Blue)

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :  STM32F4DIS-LCD -  Daughter Board, LCD Module, 3.5Inch Touch LCD Module, SSD2119 Driver IC, 320x240 Resolution 

Xuất xứ : STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Raspberry Pi Touch Display The 7 inch touchscreen monitor for Raspberry

Raspberry Pi Touch Display The 7 inch touchscreen monitor for Raspberry

Giá bán: 2.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 113107)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Raspberry Pi Touch Display The 7 inch touchscreen monitor for Raspberry

Nhà sản xuất : Raspberry Pi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Pi Supply PaPiRus Zero ePaper/eInk pHAT v1.2

Pi Supply PaPiRus Zero ePaper/eInk pHAT v1.2

Giá bán: 1.200.000 ₫
(Lượt truy cập: 104850)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Pi Supply PaPiRus Zero ePaper/eInk pHAT v1.2

Nhà sản xuất:   Pi Supply

Xuất xứ :  Chính hãng Pi Supply

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Orange Pi 4G-IOT 5.5 inch

Orange Pi 4G-IOT 5.5 inch

Giá bán: 700.000 ₫
(Lượt truy cập: 107756)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Orange Pi 4G-IOT 5.5 inch

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Orange Pi 3G-IOT 4.98 Inch

Orange Pi 3G-IOT 4.98 Inch

Giá bán: 550.000 ₫
(Lượt truy cập: 107847)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Orange Pi 3G-IOT 4.98 Inch

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Orange Pi 2G IoT 3.97

Orange Pi 2G IoT 3.97

Giá bán: 380.000 ₫
(Lượt truy cập: 107985)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Orange Pi 2G IoT 3.97

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

NX4827T043_011R Màn hình HMI UART Cảm ứng Điện trở Nextion 4.3 inch

NX4827T043_011R Màn hình HMI UART Cảm ứng Điện trở Nextion 4.3 inch

Giá bán: 1.300.000 ₫
(Lượt truy cập: 103912)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : NX4827T043_011R Màn hình HMI UART Cảm ứng Điện trở Nextion 4.3 inch

Nhà sản xuất:   Nextion 

Xuất xứ :  Chính hãng Nextion, giao diện tiếng Anh

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Nokia 5110 LCD

Nokia 5110 LCD

Giá bán: 90.000 ₫
(Lượt truy cập: 104368)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Nokia 5110 LCD

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình Oled 1.3 inch giao tiếp I2C

Màn hình Oled 1.3 inch giao tiếp I2C

Giá bán: 140.000 ₫
(Lượt truy cập: 104541)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình Oled 1.3  inch giao tiếp I2C

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình Oled 0.96 inch giao tiếp SPI

Màn hình Oled 0.96 inch giao tiếp SPI

Giá bán: 110.000 ₫
(Lượt truy cập: 104762)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Màn hình Oled 0.96 inch giao tiếp SPI

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình Oled 0.91 inch giao tiếp I2C

Màn hình Oled 0.91 inch giao tiếp I2C

Giá bán: 100.000 ₫
(Lượt truy cập: 112879)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình Oled 0.91 inch giao tiếp I2C 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình LCD HDMI 7 Inch, cảm ứng điện dung DFRobot

Màn hình LCD HDMI 7 Inch, cảm ứng điện dung DFRobot

Giá bán: 2.200.000 ₫
(Lượt truy cập: 108145)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình LCD HDMI 7 Inch, cảm ứng điện dung DFRobot

Nhà sản xuất : DFRobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình LCD HDMI 10.1 Inch (H) , cảm ứng điện dung kèm vỏ Waveshare

Màn hình LCD HDMI 10.1 Inch (H) , cảm ứng điện dung kèm vỏ Waveshare

Giá bán: 2.350.000 ₫
(Lượt truy cập: 108502)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình LCD HDMI 10.1  Inch (H) , cảm ứng điện dung kèm vỏ Waveshare

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình LCD 5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare (B)

Màn hình LCD 5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare (B)

Giá bán: 990.000 ₫
(Lượt truy cập: 113638)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình LCD 5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare (B)

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình LCD 3.5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare RPi

Màn hình LCD 3.5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare RPi

Giá bán: 500.000 ₫
(Lượt truy cập: 113053)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình LCD 3.5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare RPi3

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 4 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0