Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 209.092
Thành viên Online
: 2
Khách
: 155
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
Vỏ Raspberry Pi và màn hình 3.5 inch

Vỏ Raspberry Pi và màn hình 3.5 inch

Giá bán: 130.000 ₫
(Lượt truy cập: 124215)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Vỏ Raspberry Pi và màn hình 3.5 inch

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Vỏ màn hình 7inch và Raspberry Pi

Vỏ màn hình 7inch và Raspberry Pi

Giá bán: 190.000 ₫
(Lượt truy cập: 125385)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Vỏ màn hình 7inch và Raspberry Pi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

TFT Shield 2.4 Inch

TFT Shield 2.4 Inch

Giá bán: 150.000 ₫
(Lượt truy cập: 111717)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : TFT Shield 2.4 Inch

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :  STM32F4DIS-LCD -  Daughter Board, LCD Module, 3.5Inch Touch LCD Module, SSD2119 Driver IC, 320x240 Resolution 

Xuất xứ : STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Raspberry Pi Touch Display The 7 inch touchscreen monitor for Raspberry

Raspberry Pi Touch Display The 7 inch touchscreen monitor for Raspberry

Giá bán: 2.700.000 ₫
(Lượt truy cập: 118274)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Raspberry Pi Touch Display The 7 inch touchscreen monitor for Raspberry

Nhà sản xuất : Raspberry Pi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Orange Pi 4G-IOT 5.5 inch

Orange Pi 4G-IOT 5.5 inch

Giá bán: 700.000 ₫
(Lượt truy cập: 112044)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Orange Pi 4G-IOT 5.5 inch

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Orange Pi 3G-IOT 4.98 Inch

Orange Pi 3G-IOT 4.98 Inch

Giá bán: 550.000 ₫
(Lượt truy cập: 111202)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Orange Pi 3G-IOT 4.98 Inch

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Orange Pi 2G IoT 3.97

Orange Pi 2G IoT 3.97

Giá bán: 380.000 ₫
(Lượt truy cập: 112507)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Orange Pi 2G IoT 3.97

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Nokia 5110 LCD

Nokia 5110 LCD

Giá bán: 90.000 ₫
(Lượt truy cập: 107614)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Nokia 5110 LCD

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình LCD HDMI 7 Inch, cảm ứng điện dung DFRobot

Màn hình LCD HDMI 7 Inch, cảm ứng điện dung DFRobot

Giá bán: 2.200.000 ₫
(Lượt truy cập: 112910)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình LCD HDMI 7 Inch, cảm ứng điện dung DFRobot

Nhà sản xuất : DFRobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình LCD HDMI 10.1 Inch (H) , cảm ứng điện dung kèm vỏ Waveshare

Màn hình LCD HDMI 10.1 Inch (H) , cảm ứng điện dung kèm vỏ Waveshare

Giá bán: 2.350.000 ₫
(Lượt truy cập: 113653)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình LCD HDMI 10.1  Inch (H) , cảm ứng điện dung kèm vỏ Waveshare

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình LCD 5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare (B)

Màn hình LCD 5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare (B)

Giá bán: 990.000 ₫
(Lượt truy cập: 121205)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình LCD 5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare (B)

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình LCD 3.5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare RPi

Màn hình LCD 3.5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare RPi

Giá bán: 500.000 ₫
(Lượt truy cập: 118401)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình LCD 3.5 Inch, cảm ứng điện trở WaveShare RPi3

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình cảm ứng điện trở 5inch HDMI LCD (G)

Màn hình cảm ứng điện trở 5inch HDMI LCD (G)

Giá bán: 1.400.000 ₫
(Lượt truy cập: 115209)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình cảm ứng điện trở 5inch HDMI LCD (G)

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình cảm ứng điện trở 4.3inch HDMI LCD, 480×272

Màn hình cảm ứng điện trở 4.3inch HDMI LCD, 480×272

Giá bán: 900.000 ₫
(Lượt truy cập: 116378)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình cảm ứng điện trở 4.3inch HDMI LCD, 480×272

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình cảm ứng điện dung 7inch HDMI LCD (H) (with case), 1024x600, IPS

Màn hình cảm ứng điện dung 7inch HDMI LCD (H) (with case), 1024x600, IPS

Giá bán: 1.700.000 ₫
(Lượt truy cập: 115740)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình cảm ứng điện dung 7inch HDMI LCD (H) (with case), 1024x600, IPS

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : Màn hình cảm ứng điện dung 7inch HDMI LCD (C), 1024×600, IPS, supports various systems

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : Màn hình cảm ứng điện dung 7inch HDMI LCD (B), 800×480, supports various systems

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình cảm ứng điện dung 5inch HDMI LCD (H)

Màn hình cảm ứng điện dung 5inch HDMI LCD (H)

Giá bán: 1.450.000 ₫
(Lượt truy cập: 115535)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình cảm ứng điện dung 5inch HDMI LCD (H)

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Màn hình cảm ứng điện dung 4.3inch HDMI LCD (B) 800x480

Màn hình cảm ứng điện dung 4.3inch HDMI LCD (B) 800x480

Giá bán: 1.100.000 ₫
(Lượt truy cập: 116256)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Màn hình cảm ứng điện dung 4.3inch HDMI LCD (B) 800x480

Nhà sản xuất : Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0