Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 211.249
Thành viên Online
: 0
Khách
: 82
Sắp xếp theo
Kit MCU N76E003AT20

Kit MCU N76E003AT20

Giá bán: 70.000 ₫
(Lượt truy cập: 96522)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Kit MCU N76E003AT20

Nhà phân phối  :    PROE.VN

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NK-UNO-131: Kit đào tạo phát triển NuEdu UNO NUC131

NK-UNO-131: Kit đào tạo phát triển NuEdu UNO NUC131

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 93252)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NuEdu UNO NUC131

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn | www.tula.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :    ARM Cortex-M0 ISD9160 Board

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     TULA/NUVOTON

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn | www.tula.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Nuvoton NuMaker Tomato is a single board computer (SBC)

Nuvoton NuMaker Tomato is a single board computer (SBC)

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 89452)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Nuvoton NuMaker Tomato

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn | www.tula.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Nu-LB-NUC140: bo mạch phát triển cho dòng ARM NUC1xx series

Nu-LB-NUC140: bo mạch phát triển cho dòng ARM NUC1xx series

Giá bán: 3.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 89688)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Nu-LB-NUC140

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn | www.tula.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
The NuMaker Brick

The NuMaker Brick

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 91753)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Nu-LB-NUC140

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn | www.tula.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NuMaker-PFM-M453 NuMaker-PFM- NUC472

NuMaker-PFM-M453 NuMaker-PFM- NUC472

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 86548)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NuMaker-PFM-M453, NuMaker-PFM- NUC472

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn | www.tula.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NuMaker Uni

NuMaker Uni

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 85140)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NuMaker Uni

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn | www.tula.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
The NuMaker Uno

The NuMaker Uno

Giá bán: 480.000 ₫
(Lượt truy cập: 91421)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    The NuMaker Uno

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn | www.tula.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NWR-005: MCU8051 ISP/ICP Programmer

NWR-005: MCU8051 ISP/ICP Programmer

Giá bán: 480.000 ₫
(Lượt truy cập: 115502)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  NWR-005: MCU8051 ISP/ICP Programmer (Mạch nạp ISP/ICP cho MCU8051 của Nuvoton)

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :  www.tula.vn/ www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Nu-Link TULA

Xuất xứ           :   TULA

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :  www.tula.vn/ www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
SUPERPRO 610P: USB Interfaced Ultra-high Device Programmer

SUPERPRO 610P: USB Interfaced Ultra-high Device Programmer

Giá bán: 7.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 120884)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : SUPERPRO 610P: USB Interfaced Ultra-high Device Programmer 

Xuất xứ           :  XELTEK

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Mạch nạp và debug Nu-Link N76E003

Mạch nạp và debug Nu-Link N76E003

Giá bán: 290.000 ₫
(Lượt truy cập: 107956)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mạch nạp và debug Nu-Link N76E003

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :  www.tula.vn/ www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NU-LINK NUMICRO ISP

NU-LINK NUMICRO ISP

Giá bán: 1.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 112609)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  NU-LINK NUMICRO ISP

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :  www.tula.vn/ www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Nu-LB-Nano130: bo mạch phát triển cho dòng ARM Nano1xx series

Nu-LB-Nano130: bo mạch phát triển cho dòng ARM Nano1xx series

Giá bán: 3.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 103159)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Nu-LB-Nano130

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn | www.tula.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Sắp xếp theo
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0