Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 211.253
Thành viên Online
: 0
Khách
: 86
Sắp xếp theo
2G IoT Module - Quectel GSM/GPRS Family

2G IoT Module - Quectel GSM/GPRS Family

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 78002)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :2G IoT Module-  GSM/GPRS Family

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
4G IoT Module- LTE module

4G IoT Module- LTE module

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 78148)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : 4G IoT Module- LTE module

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
3G IoT Module - Quectel UMTS/HSPA Family

3G IoT Module - Quectel UMTS/HSPA Family

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 76722)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : 3G IoT Module - UMTS/HSPA Family

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
UC15 Quectel 3G IOT Module UMTS/HSDPA

UC15 Quectel 3G IOT Module UMTS/HSDPA

Giá bán: 590.000 ₫
(Lượt truy cập: 72645)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : UC15 Quectel 3G IOT Module UMTS/HSDPA 

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
M95 GSM/GPRS M95 Quectel

M95 GSM/GPRS M95 Quectel

Giá bán: 190.000 ₫
(Lượt truy cập: 71604)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   M95  GSM/GPRS M95 Quectel

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
UG95 3G Module Quectel UG95 UMTS/HSPA

UG95 3G Module Quectel UG95 UMTS/HSPA

Giá bán: 590.000 ₫
(Lượt truy cập: 72710)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : UG95  3G Module Quectel UG95 UMTS/HSPA 

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
M66 GSM GPRS Quectel

M66 GSM GPRS Quectel

Giá bán: 190.000 ₫
(Lượt truy cập: 71655)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   M66 GSM GPRS Quectel

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
LPWA IoT, NB-IoT Module

LPWA IoT, NB-IoT Module

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 71917)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   LPWA IoT, NB-IoT Module

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
GPS GNSS IoT Module Quectel

GPS GNSS IoT Module Quectel

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 70628)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   GPS GNSS IoT Module Quectel

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
GSM/GPRS/GNSS GPS MC60 Quectel

GSM/GPRS/GNSS GPS MC60 Quectel

Giá bán: 320.000 ₫
(Lượt truy cập: 71362)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   GSM/GPRS/GNSS GPS MC60  Quectel

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
GPS L70-RL Quectel

GPS L70-RL Quectel

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 70467)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   GPS L70-RL Quectel

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
GPS L70-R Quectel

GPS L70-R Quectel

Giá bán: 130.000 ₫
(Lượt truy cập: 70454)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   GPS L70-R Quectel

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Quectel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
P-L496G-CELL02 LTE Cellular to Cloud Pack with STM32L496AG MCU

P-L496G-CELL02 LTE Cellular to Cloud Pack with STM32L496AG MCU

Giá bán: 3.180.000 ₫
(Lượt truy cập: 123566)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    P-L496G-CELL02 LTE Cellular to Cloud Pack with STM32L496AG MCU

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NB-IoT Shield

NB-IoT Shield

Giá bán: 1.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 123467)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NB-IoT Shield

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
nRF9160DK nRF9160 Cellular Module Development Kit

nRF9160DK nRF9160 Cellular Module Development Kit

Giá bán: 4.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 123174)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   nRF9160DK

Xuất xứ           :    Chính hãng Nordic

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NB-IoT Bee-BC95-B20

NB-IoT Bee-BC95-B20

Giá bán: 950.000 ₫
(Lượt truy cập: 123143)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NB-IoT Bee-BC95-B20

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NB-IoT Bee-BC95-B5

NB-IoT Bee-BC95-B5

Giá bán: 950.000 ₫
(Lượt truy cập: 122984)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NB-IoT Bee-BC95-B5

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NB-IoT Bee-BC95-B8

NB-IoT Bee-BC95-B8

Giá bán: 950.000 ₫
(Lượt truy cập: 122983)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NB-IoT Bee-BC95-B8

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NB-IoT Bee-QG96

NB-IoT Bee-QG96

Giá bán: 1.250.000 ₫
(Lượt truy cập: 123071)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NB-IoT Bee-QG96

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NB-IoT Shield-QG96

NB-IoT Shield-QG96

Giá bán: 1.350.000 ₫
(Lượt truy cập: 123234)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    NB-IoT Shield-QG96

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Sắp xếp theo
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0