Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 197.652
Thành viên Online
: 6
Khách
: 457
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
CoreEP4CE10, ALTERA Core Board

CoreEP4CE10, ALTERA Core Board

Giá bán: 1.100.000 ₫
(Lượt truy cập: 106242)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   CoreEP4CE10, ALTERA Core Board

Xuất xứ : Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Core3S500E, XILINX Core Board

Core3S500E, XILINX Core Board

Giá bán: 1.150.000 ₫
(Lượt truy cập: 106191)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   Core3S500E, XILINX Core Board

Xuất xứ : Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

USB Blaster V2, ALTERA Programmers & Debuggers

USB Blaster V2, ALTERA Programmers & Debuggers

Giá bán: 600.000 ₫
(Lượt truy cập: 108630)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   USB Blaster V2, ALTERA Programmers & Debuggers

Xuất xứ : Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Platform Cable USB, Programmer & Debugger for Xilinx Devices

Platform Cable USB, Programmer & Debugger for Xilinx Devices

Giá bán: 850.000 ₫
(Lượt truy cập: 106605)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   Platform Cable USB, Programmer & Debugger for Xilinx Devices

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

MAX1000 10M08SAU169C8G FPGA Development Board Flash

MAX1000 10M08SAU169C8G FPGA Development Board Flash

Giá bán: 1.350.000 ₫
(Lượt truy cập: 105875)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  MAX1000 10M08SAU169C8G FPGA Development Board Flash

Xuất xứ : Arrow

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

BeMicro MAX 10 FPGA Evaluation Kit

BeMicro MAX 10 FPGA Evaluation Kit

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 105965)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  BeMicro MAX 10 FPGA Evaluation Kit

Xuất xứ : Intel/FPGA

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

EK-10M08E144 MAX 10 FPGA Evaluation Board

EK-10M08E144 MAX 10 FPGA Evaluation Board

Giá bán: 1.600.000 ₫
(Lượt truy cập: 105726)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  EK-10M08E144 MAX 10 FPGA Evaluation Board

Xuất xứ : Intel/FPGA

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

DK-DEV-10M50-A MAX 10 FPGA Development Kit 25MHz CPU 256MB RAM 64MB SPI Flash

DK-DEV-10M50-A MAX 10 FPGA Development Kit 25MHz CPU 256MB RAM 64MB SPI Flash

Giá bán: 6.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 105245)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  DK-DEV-10M50-A MAX 10 FPGA Development Kit 25MHz CPU 256MB RAM 64MB SPI Flash

Xuất xứ : Intel/FPGA

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Zybo Zynq-7000 ARM,FPGA

Zybo Zynq-7000 ARM,FPGA

Giá bán: 6.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 108467)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  Zybo Zynq-7000 ARM,FPGA

Xuất xứ : XILINX

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Xilinx Zynq-7000 SoC ZC706 Evaluation Kit

Xilinx Zynq-7000 SoC ZC706 Evaluation Kit

Giá bán: 75.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 108031)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  Xilinx Zynq-7000 SoC ZC706 Evaluation Kit

Xuất xứ : XILINX

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CHAMELEON96

CHAMELEON96

Giá bán: 4.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 106558)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  CHAMELEON96  Features the Intel® Cyclone V SoC FPGA, a dual-core ARM® Cortex™-A9

Xuất xứ : NovTech, Inc

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Digilent NetFPGA-1G-CML Kintex-7 FPGA Development Board

Digilent NetFPGA-1G-CML Kintex-7 FPGA Development Board

Giá bán: 49.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 106686)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  Digilent NetFPGA-1G-CML Kintex-7 FPGA Development Board

Xuất xứ : Digilent

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

USB Blaster , ALTERA Programmers & Debuggers

USB Blaster , ALTERA Programmers & Debuggers

Giá bán: 120.000 ₫
(Lượt truy cập: 108849)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   USB Blaster , ALTERA Programmers & Debuggers

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

EK-10CL025U256

EK-10CL025U256

Giá bán: 3.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 106330)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  EK-10CL025U256

Xuất xứ : Intel/FPGA

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Sockit 5CSXFC6D6F31 FPGA

Sockit 5CSXFC6D6F31 FPGA

Giá bán: 12.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 106610)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  Sockit 5CSXFC6D6F31 FPGA Development Kit 2GB RAM 128MB QSPI Flash

Xuất xứ : Arrow

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Basys 3 Artix-7 FPGA Trainer Board

Basys 3 Artix-7 FPGA Trainer Board

Giá bán: 4.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 106490)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  Basys 3 Artix-7 FPGA Trainer Board

Xuất xứ : Digilent

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

PYNQ-Z1 Python

PYNQ-Z1 Python

Giá bán: 6.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 106647)
Đặt mua

Mã sản phẩm : PYNQ-Z1 Python

Xuất xứ : Digilent

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

DE10-Nano Kit

DE10-Nano Kit

Giá bán: 3.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 86755)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  DE10-Nano Kit

Xuất xứ : Chín hãng TeraSic

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Xilinx Spartan-6 FPGA

Xilinx Spartan-6 FPGA

Giá bán: 1.450.000 ₫
(Lượt truy cập: 92682)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Xilinx Spartan-6 FPGA

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Kit CPLD Altera MAX II EMP240

Kit CPLD Altera MAX II EMP240

Giá bán: 1.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 90498)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Kit CPLD Altera MAX II EMP240

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0