Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 160.783
Thành viên Online
: 1
Khách
: 5
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
CoreEP4CE10, ALTERA Core Board

CoreEP4CE10, ALTERA Core Board

Giá bán: 1.100.000 ₫
(Lượt truy cập: 103590)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   CoreEP4CE10, ALTERA Core Board

Xuất xứ : Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Core3S500E, XILINX Core Board

Core3S500E, XILINX Core Board

Giá bán: 1.150.000 ₫
(Lượt truy cập: 103619)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   Core3S500E, XILINX Core Board

Xuất xứ : Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

USB Blaster V2, ALTERA Programmers & Debuggers

USB Blaster V2, ALTERA Programmers & Debuggers

Giá bán: 600.000 ₫
(Lượt truy cập: 103905)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   USB Blaster V2, ALTERA Programmers & Debuggers

Xuất xứ : Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Platform Cable USB, Programmer & Debugger for Xilinx Devices

Platform Cable USB, Programmer & Debugger for Xilinx Devices

Giá bán: 850.000 ₫
(Lượt truy cập: 103645)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   Platform Cable USB, Programmer & Debugger for Xilinx Devices

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

MAX1000 10M08SAU169C8G FPGA Development Board Flash

MAX1000 10M08SAU169C8G FPGA Development Board Flash

Giá bán: 1.350.000 ₫
(Lượt truy cập: 103666)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  MAX1000 10M08SAU169C8G FPGA Development Board Flash

Xuất xứ : Arrow

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

BeMicro MAX 10 FPGA Evaluation Kit

BeMicro MAX 10 FPGA Evaluation Kit

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 103588)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  BeMicro MAX 10 FPGA Evaluation Kit

Xuất xứ : Intel/FPGA

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

EK-10M08E144 MAX 10 FPGA Evaluation Board

EK-10M08E144 MAX 10 FPGA Evaluation Board

Giá bán: 1.600.000 ₫
(Lượt truy cập: 103553)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  EK-10M08E144 MAX 10 FPGA Evaluation Board

Xuất xứ : Intel/FPGA

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

DK-DEV-10M50-A MAX 10 FPGA Development Kit 25MHz CPU 256MB RAM 64MB SPI Flash

DK-DEV-10M50-A MAX 10 FPGA Development Kit 25MHz CPU 256MB RAM 64MB SPI Flash

Giá bán: 6.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 103530)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  DK-DEV-10M50-A MAX 10 FPGA Development Kit 25MHz CPU 256MB RAM 64MB SPI Flash

Xuất xứ : Intel/FPGA

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Zybo Zynq-7000 ARM,FPGA

Zybo Zynq-7000 ARM,FPGA

Giá bán: 6.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 103927)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  Zybo Zynq-7000 ARM,FPGA

Xuất xứ : XILINX

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Xilinx Zynq-7000 SoC ZC706 Evaluation Kit

Xilinx Zynq-7000 SoC ZC706 Evaluation Kit

Giá bán: 75.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 103927)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  Xilinx Zynq-7000 SoC ZC706 Evaluation Kit

Xuất xứ : XILINX

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CHAMELEON96

CHAMELEON96

Giá bán: 4.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 103571)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  CHAMELEON96  Features the Intel® Cyclone V SoC FPGA, a dual-core ARM® Cortex™-A9

Xuất xứ : NovTech, Inc

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Digilent NetFPGA-1G-CML Kintex-7 FPGA Development Board

Digilent NetFPGA-1G-CML Kintex-7 FPGA Development Board

Giá bán: 49.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 103815)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  Digilent NetFPGA-1G-CML Kintex-7 FPGA Development Board

Xuất xứ : Digilent

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

USB Blaster , ALTERA Programmers & Debuggers

USB Blaster , ALTERA Programmers & Debuggers

Giá bán: 120.000 ₫
(Lượt truy cập: 103864)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   USB Blaster , ALTERA Programmers & Debuggers

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

DE10-Nano Kit

DE10-Nano Kit

Giá bán: 3.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 86038)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  DE10-Nano Kit

Xuất xứ : Chín hãng TeraSic

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Xilinx Spartan-6 FPGA

Xilinx Spartan-6 FPGA

Giá bán: 1.450.000 ₫
(Lượt truy cập: 89825)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Xilinx Spartan-6 FPGA

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Kit CPLD Altera MAX II EMP240

Kit CPLD Altera MAX II EMP240

Giá bán: 1.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 89393)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Kit CPLD Altera MAX II EMP240

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Kit CPLD Altera MAX II EMP570

Kit CPLD Altera MAX II EMP570

Giá bán: 1.100.000 ₫
(Lượt truy cập: 89417)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Kit CPLD Altera MAX II EMP570

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
AES-MINIZED-7Z007-G Xilinx Zynq XC7Z007S SoC

AES-MINIZED-7Z007-G Xilinx Zynq XC7Z007S SoC

Giá bán: 2.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 93125)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : AES-MINIZED-7Z007-G Xilinx Zynq XC7Z007S SoC

Xuất xứ           :   Xilinx 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Kit FPGA Cyclone IV EP4CE6E22C8N

Kit FPGA Cyclone IV EP4CE6E22C8N

Giá bán: 1.050.000 ₫
(Lượt truy cập: 92626)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Kit FPGA Cyclone IV EP4CE6E22C8N

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
NIOS EP4CE6

NIOS EP4CE6

Giá bán: 1.100.000 ₫
(Lượt truy cập: 87303)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  NIOS EP4CE6

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0