Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 171.497
Thành viên Online
: 0
Khách
: 5
Sắp xếp theo
Pi Supply PaPiRus Zero ePaper/eInk pHAT v1.2

Pi Supply PaPiRus Zero ePaper/eInk pHAT v1.2

Giá bán: 1.200.000 ₫
(Lượt truy cập: 104840)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Pi Supply PaPiRus Zero ePaper/eInk pHAT v1.2

Nhà sản xuất:   Pi Supply

Xuất xứ :  Chính hãng Pi Supply

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Game HAT for Raspberry Pi

Game HAT for Raspberry Pi

Giá bán: 1.050.000 ₫
(Lượt truy cập: 103432)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Game HAT for Raspberry Pi

Nhà sản xuất:   Waveshare

Xuất xứ :  Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

7.5inch e-Paper HAT (B)

7.5inch e-Paper HAT (B)

Giá bán: 1.820.000 ₫
(Lượt truy cập: 103349)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : 7.5inch e-Paper HAT (B)

Nhà sản xuất:   Waveshare

Xuất xứ :  Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

7.5inch e-Paper

7.5inch e-Paper

Giá bán: 1.450.000 ₫
(Lượt truy cập: 103328)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : 5.83inch e-Paper (C)

Nhà sản xuất:   Waveshare

Xuất xứ :  Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

5.83inch e-Paper HAT (B)

5.83inch e-Paper HAT (B)

Giá bán: 1.700.000 ₫
(Lượt truy cập: 103383)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : 5.83inch e-Paper HAT (B) 

Nhà sản xuất:   Waveshare

Xuất xứ :  Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

5.83inch e-Paper (C)

5.83inch e-Paper (C)

Giá bán: 1.550.000 ₫
(Lượt truy cập: 103404)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : 5.83inch e-Paper (C)

Nhà sản xuất:   Waveshare

Xuất xứ :  Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

2.9inch e-Paper Module (C)

2.9inch e-Paper Module (C)

Giá bán: 630.000 ₫
(Lượt truy cập: 103286)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : 2.9inch e-Paper Module (C)

Nhà sản xuất:   Waveshare

Xuất xứ :  Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

2.9inch e-Paper (C)

2.9inch e-Paper (C)

Giá bán: 390.000 ₫
(Lượt truy cập: 103160)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : 2.9inch e-Paper (C)

Nhà sản xuất:   Waveshare

Xuất xứ :  Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

2.9inch e-Paper (B)

2.9inch e-Paper (B)

Giá bán: 390.000 ₫
(Lượt truy cập: 103210)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :2.9inch e-Paper (B)

Nhà sản xuất:   Waveshare

Xuất xứ :  Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

2.7inch e-Paper HAT (B)

2.7inch e-Paper HAT (B)

Giá bán: 630.000 ₫
(Lượt truy cập: 103255)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : 2.7inch e-Paper HAT (B) 

Nhà sản xuất:   Waveshare

Xuất xứ :  Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

2.7inch e-Paper HAT

2.7inch e-Paper HAT

Giá bán: 600.000 ₫
(Lượt truy cập: 103287)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : 2.7inch e-Paper HAT 

Nhà sản xuất:   Waveshare

Xuất xứ :  Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

2.13inch e-Paper HAT (B)

2.13inch e-Paper HAT (B)

Giá bán: 650.000 ₫
(Lượt truy cập: 103683)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : 2.13inch e-Paper HAT (B) 

Nhà sản xuất:   Waveshare

Xuất xứ :  Chính hãng Waveshare

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Sắp xếp theo
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0