Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 171.489
Thành viên Online
: 4
Khách
: 288
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
ViKa RPi 4 Channel Relay HAT

ViKa RPi 4 Channel Relay HAT

Giá bán: 800.000 ₫
(Lượt truy cập: 106350)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :ViKa RPi 4 Channel Relay HAT

Nhà sản xuất : ViKa Electronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Van nước điện từ UNID PHI 21 UW-15

Van nước điện từ UNID PHI 21 UW-15

Giá bán: 300.000 ₫
(Lượt truy cập: 87904)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Van nước điện từ UNID PHI 21 UW-15

Xuất xứ           :   UNID HÀN QUỐC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
STM32 FUMIO

STM32 FUMIO

Giá bán: 320.000 ₫
(Lượt truy cập: 105757)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :STM32 FUMIO

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

STGIPS20K60

STGIPS20K60

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 75200)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    STGIPS20K60

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất  :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

SRD-12VDC-SH

SRD-12VDC-SH

Giá bán: 6.000 ₫
(Lượt truy cập: 103828)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :SRD-12VDC-SH

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

SLA-12VDC-SL-A 30A

SLA-12VDC-SL-A 30A

Giá bán: 12.000 ₫
(Lượt truy cập: 103637)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :SLA-12VDC-SL-A 30A

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

RY5W-K Relay 5V 2 Form C (DPDT)

RY5W-K Relay 5V 2 Form C (DPDT)

Giá bán: 19.000 ₫
(Lượt truy cập: 103834)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : RY5W-K Relay 5V 2 Form C (DPDT)

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

RY24W-K Relay 24V 2 Form C (DPDT)

RY24W-K Relay 24V 2 Form C (DPDT)

Giá bán: 29.000 ₫
(Lượt truy cập: 103843)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :RY24W-K Relay 24V 2 Form C (DPDT)

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

RY12W-K Relay 12V 2 Form C (DPDT)

RY12W-K Relay 12V 2 Form C (DPDT)

Giá bán: 19.000 ₫
(Lượt truy cập: 103815)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :RY12W-K Relay 12V 2 Form C (DPDT) 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

RPi 4 Channel Relay HAT

RPi 4 Channel Relay HAT

Giá bán: 250.000 ₫
(Lượt truy cập: 105488)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :RPi 4 Channel Relay HAT

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Relay 5V10A 5 Chân SRD-05VDC-SL-C

Relay 5V10A 5 Chân SRD-05VDC-SL-C

Giá bán: 6.000 ₫
(Lượt truy cập: 103730)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Relay 5V10A 5 Chân SRD-05VDC-SL-C

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Relay 24V1A 8 Chân HK19F-DC24V-SHG

Relay 24V1A 8 Chân HK19F-DC24V-SHG

Giá bán: 13.000 ₫
(Lượt truy cập: 103608)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Relay 24V1A 8 Chân HK19F-DC24V-SHG

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Module 8 Relay Opto Cách Ly Kích HL 5VDC

Module 8 Relay Opto Cách Ly Kích HL 5VDC

Giá bán: 200.000 ₫
(Lượt truy cập: 103867)
Đặt mua

Mã sản phẩm  : Module 8 Relay Opto Cách Ly Kích HL 5VDC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Module 8 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Module 8 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Giá bán: 200.000 ₫
(Lượt truy cập: 103833)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Module 8 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Module 4 Relay Opto Cách Ly Kích HL 5VDC

Module 4 Relay Opto Cách Ly Kích HL 5VDC

Giá bán: 100.000 ₫
(Lượt truy cập: 103847)
Đặt mua

Mã sản phẩm   Module 4 Relay Opto Cách Ly Kích HL 5VDC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Module 4 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Module 4 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Giá bán: 100.000 ₫
(Lượt truy cập: 103819)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Module 4 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Module 2 Relay Opto Cách Ly Kích HL 5VDC

Module 2 Relay Opto Cách Ly Kích HL 5VDC

Giá bán: 60.000 ₫
(Lượt truy cập: 103833)
Đặt mua

Mã sản phẩm   Module 2 Relay Opto Cách Ly Kích HL 5VDC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Module 2 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Module 2 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Giá bán: 70.000 ₫
(Lượt truy cập: 103829)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Module 2 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Module 1 RelayOpto Cách Ly Kích HL 5VDC

Module 1 RelayOpto Cách Ly Kích HL 5VDC

Giá bán: 30.000 ₫
(Lượt truy cập: 103870)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Module 1 RelayOpto Cách Ly Kích HL 5VDC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Module 1 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Module 1 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Giá bán: 35.000 ₫
(Lượt truy cập: 103864)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Module 1 Relay Opto Cách Ly Kích HL 12VDC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0