Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 198.010
Thành viên Online
: 2
Khách
: 139
Sắp xếp theo
Video Modules Real Sense Depth Camera D435

Video Modules Real Sense Depth Camera D435

Giá bán: 7.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 117509)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Video Modules Real Sense Depth Camera D435

Xuất xứ           :    Chính hãng - Intel

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

STM32F4DIS-CAM BOARD CAMERA STM32F4 DISCOVERY

STM32F4DIS-CAM BOARD CAMERA STM32F4 DISCOVERY

Giá bán: 1.150.000 ₫
(Lượt truy cập: 120562)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : STM32F4DIS-CAM

Xuất xứ : STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Raspberry Pi Camera Module V2 8MP RS Components

Raspberry Pi Camera Module V2 8MP RS Components

Giá bán: 600.000 ₫
(Lượt truy cập: 119467)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Raspberry Pi Camera Module V2 8MP RS Components

Xuất xứ           :    Chính hãng - Raspberry Pi  RS Components

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Raspberry Pi Camera Module V2 8MP

Raspberry Pi Camera Module V2 8MP

Giá bán: 600.000 ₫
(Lượt truy cập: 120967)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Raspberry Pi Camera Module V2 8MP

Xuất xứ           :    Chính hãng - Raspberry Pi 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Raspberry Pi Camera Module NoIR (Hồng Ngoại) V2 8MP UK

Raspberry Pi Camera Module NoIR (Hồng Ngoại) V2 8MP UK

Giá bán: 700.000 ₫
(Lượt truy cập: 108443)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Raspberry Pi Camera Module NoIR (Hồng Ngoại) V2 8MP

Xuất xứ           :    Chính hãng - Raspberry Pi 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Raspberry Pi Camera Module NoIR (Hồng Ngoại) V2 8MP

Raspberry Pi Camera Module NoIR (Hồng Ngoại) V2 8MP

Giá bán: 630.000 ₫
(Lượt truy cập: 121498)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Raspberry Pi Camera Module NoIR (Hồng Ngoại) V2 8MP

Xuất xứ           :    Chính hãng - Raspberry Pi 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Raspberry Pi Camera Module chính hãng V1 5MP

Raspberry Pi Camera Module chính hãng V1 5MP

Giá bán: 480.000 ₫
(Lượt truy cập: 115147)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Raspberry Pi Camera Module chính hãng V1 5MP

Xuất xứ           :    Chính hãng - Raspberry Pi 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

OV5647 IR Fisheye Camera Module

OV5647 IR Fisheye Camera Module

Giá bán: 500.000 ₫
(Lượt truy cập: 118387)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : OV5647 IR Fisheye Camera Module

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Orangepi Camera 5MP OV5640

Orangepi Camera 5MP OV5640

Giá bán: 400.000 ₫
(Lượt truy cập: 119643)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Orangepi Camera 5MP OV5640

Xuất xứ : OrangePi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Orangepi 4G-IOT Camera 5MP OV5648

Orangepi 4G-IOT Camera 5MP OV5648

Giá bán: 400.000 ₫
(Lượt truy cập: 119556)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Orangepi 4G-IOT Camera 5MP  OV5648 

Xuất xứ : OrangePi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
OpenMV Cam M7 – A Machine Vision Camera

OpenMV Cam M7 – A Machine Vision Camera

Giá bán: 2.100.000 ₫
(Lượt truy cập: 119323)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : OpenMV Cam M7 – A Machine Vision Camera

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
OpenMV Cam H7

OpenMV Cam H7

Giá bán: 2.200.000 ₫
(Lượt truy cập: 119211)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : OpenMV Cam H7

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Module ESP32 camera ESP32-CAM

Module ESP32 camera ESP32-CAM

Giá bán: 300.000 ₫
(Lượt truy cập: 119551)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Module ESP32 camera ESP32-CAM

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Camera OV767

Camera OV767

Giá bán: 160.000 ₫
(Lượt truy cập: 110271)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Camera OV767

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Sắp xếp theo
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0