Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 171.568
Thành viên Online
: 3
Khách
: 98
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 ... 5 »
X-NUCLEO-IKS01A2 NUCLEO BOARD MEMS/ENVIRO SENSOR

X-NUCLEO-IKS01A2 NUCLEO BOARD MEMS/ENVIRO SENSOR

Giá bán: 600.000 ₫
(Lượt truy cập: 104753)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   X-NUCLEO-IKS01A2  NUCLEO BOARD MEMS/ENVIRO SENSOR

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Vỏ cảm biến vân tay R301T R302 FPC1011F3 TCS2SS

Vỏ cảm biến vân tay R301T R302 FPC1011F3 TCS2SS

Giá bán: 85.000 ₫
(Lượt truy cập: 111698)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Vỏ cảm biến vân tay R301T R302 FPC1011F3 TCS2SS

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Vỏ cảm biến R305,R307

Vỏ cảm biến R305,R307

Giá bán: 95.000 ₫
(Lượt truy cập: 110835)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Vỏ cảm biến R305,R307

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

VCNL4020-GS08 Ambient Light and Proximity Sensor Digital Output

VCNL4020-GS08 Ambient Light and Proximity Sensor Digital Output

Giá bán: 60.000 ₫
(Lượt truy cập: 112082)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    VCNL4020-GS08 Ambient Light and Proximity Sensor Digital Output

Xuất xứ : Chính hãng Vishay

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

USB Fingerprint Scanner ZKTeco Live SLK20R

USB Fingerprint Scanner ZKTeco Live SLK20R

Giá bán: 1.800.000 ₫
(Lượt truy cập: 110623)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    USB Fingerprint Scanner ZKTeco Live SLK20R

Nhà sản xuất : ZKTeco

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Thunderboard Sense 2 IoT Development Kit SLTB004A

Thunderboard Sense 2 IoT Development Kit SLTB004A

Giá bán: 1.200.000 ₫
(Lượt truy cập: 123175)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Thunderboard Sense 2 IoT Development Kit SLTB004A

Xuất xứ           :    Silabs Silicon Labs

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Thirsty Light HGTLBB Bumble Bee Digital Plant Moisture Sensor

Thirsty Light HGTLBB Bumble Bee Digital Plant Moisture Sensor

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 111775)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Thirsty Light HGTLBB Bumble Bee Digital Plant Moisture Sensor

Nhà sản xuất : HGTLBB

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

TF Mini LiDAR(ToF) Laser Range Sensor SEN0259

TF Mini LiDAR(ToF) Laser Range Sensor SEN0259

Giá bán: 1.200.000 ₫
(Lượt truy cập: 111629)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    TF Mini LiDAR(ToF) Laser Range Sensor SEN0259

Xuất xứ : DFRobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Terminal Sensor Adapter V2.0

Terminal Sensor Adapter V2.0

Giá bán: 70.000 ₫
(Lượt truy cập: 112317)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Terminal Sensor Adapter V2.0

Xuất xứ : Chính hãng DFRobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

STEVAL-WESU1 WEARABLE SENSOR UNIT REFERENCE DESIGN FOR FAST TIME TO MARKET

STEVAL-WESU1 WEARABLE SENSOR UNIT REFERENCE DESIGN FOR FAST TIME TO MARKET

Giá bán: 1.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 110713)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    STEVAL-WESU1 WEARABLE SENSOR UNIT REFERENCE DESIGN FOR FAST TIME TO MARKET

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

STEVAL-STLKT01V1 SensorTile development kit

STEVAL-STLKT01V1 SensorTile development kit

Giá bán: 2.400.000 ₫
(Lượt truy cập: 109933)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    STEVAL-STLKT01V1 SensorTile development kit 

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

STEVAL-STLCS02V1 SensorTile connectable sensor node: solder only

STEVAL-STLCS02V1 SensorTile connectable sensor node: solder only

Giá bán: 990.000 ₫
(Lượt truy cập: 104135)
Đặt mua

Mã sản phẩm :   STEVAL-STLCS02V1 SensorTile connectable sensor node: solder only 

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

STEVAL-MKI109V3

STEVAL-MKI109V3

Giá bán: 2.700.000 ₫
(Lượt truy cập: 104364)
Đặt mua

Mã sản phẩm :  STEVAL-MKI109V3

Xuất xứ : Chính hãng STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

SIMBA-PRO SensiEDGE

SIMBA-PRO SensiEDGE

Giá bán: 1.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 104330)
Đặt mua

Mã sản phẩm   SIMBA-PRO  SensiEDGE

Xuất xứ : Chính hãng SensiEDGE

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

SHT15 Sensirion AG

SHT15 Sensirion AG

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 111762)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   SHT15 Sensirion AG

Nhà sản xuất : Chính hãng Sensirion AG

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

RPLIDAR A3

RPLIDAR A3

Giá bán: 16.200.000 ₫
(Lượt truy cập: 111452)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    RPLIDAR A3

Nhà sản xuất : SLAMTEC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

RPLIDAR A2M8 - 360 Degree Laser Scanner Development Kit

RPLIDAR A2M8 - 360 Degree Laser Scanner Development Kit

Giá bán: 8.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 111410)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    RPLIDAR A1 - 360 Degree Laser Scanner Development Kit

Nhà sản xuất : SLAMTEC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

RPLIDAR A1- 360 Degree Laser Scanner Development Kit

RPLIDAR A1- 360 Degree Laser Scanner Development Kit

Giá bán: 2.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 111694)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    RPLIDAR A1 - 360 Degree Laser Scanner Development Kit

Nhà sản xuất : SLAMTEC

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Raspberry Pi Sense HAT

Raspberry Pi Sense HAT

Giá bán: 910.000 ₫
(Lượt truy cập: 105723)
Đặt mua

Mã sản phẩm   Raspberry Pi Sense HAT

Xuất xứ : Chính hãng (Official Sense HAT from the Raspberry Pi Foundation.)

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

PZEM-004T Module

PZEM-004T Module

Giá bán: 180.000 ₫
(Lượt truy cập: 111093)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  PZEM-004T Module

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 ... 5 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0