Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 211.462
Thành viên Online
: 0
Khách
: 86
Sắp xếp theo
VCNL4020-GS08 Ambient Light and Proximity Sensor Digital Output

VCNL4020-GS08 Ambient Light and Proximity Sensor Digital Output

Giá bán: 60.000 ₫
(Lượt truy cập: 121639)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    VCNL4020-GS08 Ambient Light and Proximity Sensor Digital Output

Xuất xứ : Chính hãng Vishay

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Terminal Sensor Adapter V2.0

Terminal Sensor Adapter V2.0

Giá bán: 70.000 ₫
(Lượt truy cập: 120732)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Terminal Sensor Adapter V2.0

Xuất xứ : Chính hãng DFRobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

SHT30 Sensirion AG

SHT30 Sensirion AG

Giá bán: 120.000 ₫
(Lượt truy cập: 117706)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   SHT30 Sensirion AG

Nhà sản xuất : Chính hãng Sensirion AG

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

SHT15 Sensirion AG

SHT15 Sensirion AG

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 118954)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   SHT15 Sensirion AG

Nhà sản xuất : Chính hãng Sensirion AG

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cảm biến số nhiệt độ, độ ẩm DHT22 AM2302B

Cảm biến số nhiệt độ, độ ẩm DHT22 AM2302B

Giá bán: 100.000 ₫
(Lượt truy cập: 117904)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Cảm biến số nhiệt độ, độ ẩm DHT22 AM2302B

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cảm biến SHT30

Cảm biến SHT30

Giá bán: 60.000 ₫
(Lượt truy cập: 117672)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Cảm biến SHT30

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cảm biến SHT10 (đo nhiệt độ, độ ẩm không khí)

Cảm biến SHT10 (đo nhiệt độ, độ ẩm không khí)

Giá bán: 400.000 ₫
(Lượt truy cập: 117972)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Cảm biến SHT10 (đo nhiệt độ, độ ẩm không khí)

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cảm biến SHT10

Cảm biến SHT10

Giá bán: 100.000 ₫
(Lượt truy cập: 116774)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Cảm biến SHT10

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm AM2315

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm AM2315

Giá bán: 420.000 ₫
(Lượt truy cập: 117902)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm AM2315

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cảm biến nhiệt độ DS18B20 chống nước

Cảm biến nhiệt độ DS18B20 chống nước

Giá bán: 240.000 ₫
(Lượt truy cập: 117865)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Bộ cảm biến nhiệt độ chống nước Waterproof DS18B20 Sensor Kit

Xuất xứ : Chính hãng DFRobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cảm biến nhiệt độ DS18B20 chống nước

Cảm biến nhiệt độ DS18B20 chống nước

Giá bán: 190.000 ₫
(Lượt truy cập: 118184)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Cảm biến nhiệt độ DS18B20 chống nước

Xuất xứ : Chính hãng DFRobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cảm biến mưa

Cảm biến mưa

Giá bán: 40.000 ₫
(Lượt truy cập: 116779)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Cảm biến mưa

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cảm biến Độ Ẩm,Nhiệt độ DHT21 AM2301

Cảm biến Độ Ẩm,Nhiệt độ DHT21 AM2301

Giá bán: 80.000 ₫
(Lượt truy cập: 117823)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Cảm biến Độ Ẩm,Nhiệt độ DHT21 AM2301

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cảm biến Độ Ẩm,Nhiệt độ DHT11

Cảm biến Độ Ẩm,Nhiệt độ DHT11

Giá bán: 30.000 ₫
(Lượt truy cập: 116799)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Cảm biến Độ Ẩm,Nhiệt độ DHT11

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Cảm biến áp suất BME280-3.3

Cảm biến áp suất BME280-3.3

Giá bán: 150.000 ₫
(Lượt truy cập: 117354)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    Cảm biến áp suất BME280-3.3

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

AD8495 Breakout

AD8495 Breakout

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 119222)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   AD8495 Breakout 

Xuất xứ : Adafruit

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Sắp xếp theo
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0