Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 209.093
Thành viên Online
: 2
Khách
: 156
Sắp xếp theo
Mini51FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Mini51FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 15.000 ₫
(Lượt truy cập: 93830)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mini51FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mini52LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Mini52LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 23.000 ₫
(Lượt truy cập: 92082)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mini52LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mini58FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Mini58FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 22.500 ₫
(Lượt truy cập: 92827)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mini58FDE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

M0516LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

M0516LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 38.000 ₫
(Lượt truy cập: 95121)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :M0516LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mini51LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Mini51LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 19.000 ₫
(Lượt truy cập: 94027)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Mini51LAN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

NUC220LC2AN: NuMicro Cortex M0 with USB, RTC Vbat

NUC220LC2AN: NuMicro Cortex M0 with USB, RTC Vbat

Giá bán: 48.000 ₫
(Lượt truy cập: 94043)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : NUC220LC2AN: NuMicro Cortex M0 with USB, RTC Vbat

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

M054LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

M054LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 28.000 ₫
(Lượt truy cập: 94721)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : M054LBN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

NUC121LC2AE,32-bit microcontroller (MCU) with ARM® Cortex®-M0 core, USB

NUC121LC2AE,32-bit microcontroller (MCU) with ARM® Cortex®-M0 core, USB

Giá bán: 25.000 ₫
(Lượt truy cập: 94929)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : NUC121LC2AE,32-bit microcontroller (MCU) with ARM® Cortex®-M0 core, USB

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

M0518LC2AE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

M0518LC2AE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Giá bán: 40.000 ₫
(Lượt truy cập: 93377)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : M0518LC2AE: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   : NANO130KE3BN: Vi điều khiển 32-bit lõi ARM Cortex-M0 (Low power with LCD driver)

Xuất xứ           :   Nuvoton

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Sắp xếp theo
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0