Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 211.249
Thành viên Online
: 0
Khách
: 82
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 ... 7 »
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    X-NUCLEO-NFC05A1 NFC card reader expansion board based on ST25R3911B for STM32 Nucleo 

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Mã sản phẩm   :    X-NUCLEO-NFC04A1 Dynamic NFC/RFID tag IC expansion board based on ST25DV04K for STM32 Nucleo 

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
X-NUCLEO-NFC03A1 NFC card reader expansion board based on CR95HF for STM32 Nucleo

X-NUCLEO-NFC03A1 NFC card reader expansion board based on CR95HF for STM32 Nucleo

Giá bán: 650.000 ₫
(Lượt truy cập: 129376)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    X-NUCLEO-NFC03A1

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
X-NUCLEO-IDW01M1 STM32 Wi-Fi Shield

X-NUCLEO-IDW01M1 STM32 Wi-Fi Shield

Giá bán: 900.000 ₫
(Lượt truy cập: 117027)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  X-NUCLEO-IDW01M1 STM32 Wi-Fi Shield

Nhà sản xuất:  STMicroelectronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Xbee Shield for Arduino

Xbee Shield for Arduino

Giá bán: 330.000 ₫
(Lượt truy cập: 127070)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Xbee Shield for Arduino

Xuất xứ : DFRobot

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
XBee Pro Arduino Shield

XBee Pro Arduino Shield

Giá bán: 75.000 ₫
(Lượt truy cập: 127195)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  XBee Pro Arduino Shield

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
XB24CZ7WIT-004 XBee Zigbee TH (Wire Antenna)

XB24CZ7WIT-004 XBee Zigbee TH (Wire Antenna)

Giá bán: 850.000 ₫
(Lượt truy cập: 125924)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  XB24CZ7WIT-004 XBee Zigbee TH (Wire Antenna) 

Xuất xứ : Chính hãng Digi

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
WINC1500 WIFI SHIELD WITH uFL Connector

WINC1500 WIFI SHIELD WITH uFL Connector

Giá bán: 950.000 ₫
(Lượt truy cập: 113928)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  WINC1500 WIFI SHIELD WITH uFL Connector

Nhà sản xuất: ADAFRUIT

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

WINC1500 WIFI SHIELD WITH PCB ANTENNA

WINC1500 WIFI SHIELD WITH PCB ANTENNA

Giá bán: 950.000 ₫
(Lượt truy cập: 117657)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  WINC1500 WIFI SHIELD WITH PCB ANTENNA

Nhà sản xuất: ADAFRUIT

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Wifi ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini

Wifi ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini

Giá bán: 95.000 ₫
(Lượt truy cập: 88596)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Wifi ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini 

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

WeMos® TTgo ESP32 WiFi + Bluetooth Board 4MB Flash UNO D1 R32

WeMos® TTgo ESP32 WiFi + Bluetooth Board 4MB Flash UNO D1 R32

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 94662)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  WeMos ESP32 UNO D1 R32

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vnHƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Wemos WiFi Esp32

Wemos WiFi Esp32

Giá bán: 450.000 ₫
(Lượt truy cập: 98251)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  Wemos WiFi Esp32

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

WeMos D1 R2 WiFi UNO ESP8266

WeMos D1 R2 WiFi UNO ESP8266

Giá bán: 150.000 ₫
(Lượt truy cập: 94313)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  WeMos D1 R2 WiFi UNO ESP8266

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
W5500 Ethernet Shield Seeedstudio

W5500 Ethernet Shield Seeedstudio

Giá bán: 900.000 ₫
(Lượt truy cập: 92701)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : W5500 Ethernet Shield Seeedstudio

Xuất xứ :  Seeedstudio

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

Giá bán: 690.000 ₫
(Lượt truy cập: 69876)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

Xuất xứ: Chính hãng  WIZnet

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Vỏ hộp KIT ARDUINO MEGA2560

Vỏ hộp KIT ARDUINO MEGA2560

Giá bán: 60.000 ₫
(Lượt truy cập: 94260)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Vỏ hộp  KIT ARDUINO MEGA2560

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Vỏ hộp Arduino Uno R3

Vỏ hộp Arduino Uno R3

Giá bán: 35.000 ₫
(Lượt truy cập: 95177)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Vỏ hộp Arduino Uno R3

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
VNG VBLUno51 (nRF51822)- BLE Nordic

VNG VBLUno51 (nRF51822)- BLE Nordic

Giá bán: 490.000 ₫
(Lượt truy cập: 94326)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  VNG VBLUno51 (nRF51822)- BLE Nordic

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vnHƯỚNG DẪN MUA HÀNG
ViKa RPi 4 Channel Relay HAT

ViKa RPi 4 Channel Relay HAT

Giá bán: 800.000 ₫
(Lượt truy cập: 114548)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :ViKa RPi 4 Channel Relay HAT

Nhà sản xuất : ViKa Electronics

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

UART OBLOQ – IOT Module (Microsoft Azure)

UART OBLOQ – IOT Module (Microsoft Azure)

Giá bán: 300.000 ₫
(Lượt truy cập: 86745)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :  UART OBLOQ – IOT Module (Microsoft Azure)

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 ... 7 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0