Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 171.568
Thành viên Online
: 3
Khách
: 98
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
W5500 Ethernet Shield Seeedstudio

W5500 Ethernet Shield Seeedstudio

Giá bán: 900.000 ₫
(Lượt truy cập: 88895)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : W5500 Ethernet Shield Seeedstudio

Xuất xứ :  Seeedstudio

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

Giá bán: 690.000 ₫
(Lượt truy cập: 65465)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

Xuất xứ: Chính hãng  WIZnet

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

The NuMaker Uno

The NuMaker Uno

Giá bán: 480.000 ₫
(Lượt truy cập: 87503)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    The NuMaker Uno

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn | www.tula.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Ruggeduino-ET

Ruggeduino-ET "Extended Temperature" -40C - 85C

Giá bán: 1.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 66916)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Ruggeduino-ET "Extended Temperature" -40C - 85C

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Ruggeduino MINI SMALLS-SE

Ruggeduino MINI SMALLS-SE "Special Edition"

Giá bán: 2.400.000 ₫
(Lượt truy cập: 66782)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Ruggeduino MINI SMALLS-SE "Special Edition"

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Rugged MEGA-ET

Rugged MEGA-ET

Giá bán: 3.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 66865)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Rugged MEGA-ET

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Rugged MEGA with Ethernet

Rugged MEGA with Ethernet

Giá bán: 7.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 66833)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Rugged MEGA with Ethernet

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Rugged MEGA

Rugged MEGA

Giá bán: 3.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 66837)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Rugged MEGA

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CONTROLLINO MINI

CONTROLLINO MINI

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 66806)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : CONTROLLINO MINI

Xuất xứ: CONTROLLINO

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CONTROLLINO MEGA

CONTROLLINO MEGA

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 66778)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : CONTROLLINO MEGA

Xuất xứ: CONTROLLINO

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino Vidor 4000

Arduino Vidor 4000

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 64247)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino Vidor 4000

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

ARDUINO UNO WiFi REV2

ARDUINO UNO WiFi REV2

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 64303)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : ARDUINO UNO WiFi REV2

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino Uno Rev3 SMD CHÍNH HÃNG

Arduino Uno Rev3 SMD CHÍNH HÃNG

Giá bán: 600.000 ₫
(Lượt truy cập: 64463)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino Uno Rev3 SMD CHÍNH HÃNG 

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

ARDUINO UNO REV3 CHÍNH HÃNG

ARDUINO UNO REV3 CHÍNH HÃNG

Giá bán: 650.000 ₫
(Lượt truy cập: 68904)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : ARDUINO UNO REV3 CHÍNH HÃNG 

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino Nano chính hãng A000005

Arduino Nano chính hãng A000005

Giá bán: 900.000 ₫
(Lượt truy cập: 64258)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Arduino Nano chính hãng A000005

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino MKR1000 WiFi with headers ABX00011

Arduino MKR1000 WiFi with headers ABX00011

Giá bán: 1.300.000 ₫
(Lượt truy cập: 64230)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino MKR1000 WiFi with headers ABX00011 

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino MKR ZERO

Arduino MKR ZERO

Giá bán: 950.000 ₫
(Lượt truy cập: 66646)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Arduino MKR ZERO

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :    arduino.cc

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Arduino MKR WiFi 1010

Arduino MKR WiFi 1010

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 64211)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino MKR WiFi 1010

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino MKR WAN 1300

Arduino MKR WAN 1300

Giá bán: 1.300.000 ₫
(Lượt truy cập: 66695)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Arduino MKR WAN 1300

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :    arduino.cc

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Arduino MKR NB 1500

Arduino MKR NB 1500

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 64109)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino MKR NB 1500

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0