Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 161.176
Thành viên Online
: 1
Khách
: 15
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

Giá bán: 690.000 ₫
(Lượt truy cập: 64919)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

Xuất xứ: Chính hãng  WIZnet

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Ruggeduino-ET

Ruggeduino-ET "Extended Temperature" -40C - 85C

Giá bán: 1.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 66644)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Ruggeduino-ET "Extended Temperature" -40C - 85C

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Ruggeduino MINI SMALLS-SE

Ruggeduino MINI SMALLS-SE "Special Edition"

Giá bán: 2.400.000 ₫
(Lượt truy cập: 66594)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Ruggeduino MINI SMALLS-SE "Special Edition"

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Rugged MEGA with Ethernet

Rugged MEGA with Ethernet

Giá bán: 7.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 66658)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Rugged MEGA with Ethernet

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Rugged MEGA

Rugged MEGA

Giá bán: 3.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 66661)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Rugged MEGA

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Nano CH340/ATmega328P MicroUSB, Pins soldered. Compatible for Arduino Nano V3.0

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
CONTROLLINO MINI

CONTROLLINO MINI

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 66635)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : CONTROLLINO MINI

Xuất xứ: CONTROLLINO

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CONTROLLINO MEGA

CONTROLLINO MEGA

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 66622)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : CONTROLLINO MEGA

Xuất xứ: CONTROLLINO

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Bộ Arduino Starter Kit

Bộ Arduino Starter Kit

Giá bán: 440.000 ₫
(Lượt truy cập: 65679)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Bộ Arduino Starter Kit

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Arduino Vidor 4000

Arduino Vidor 4000

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 64029)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino Vidor 4000

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

ARDUINO UNO WiFi REV2

ARDUINO UNO WiFi REV2

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 64063)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : ARDUINO UNO WiFi REV2

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino Uno Rev3 SMD CHÍNH HÃNG

Arduino Uno Rev3 SMD CHÍNH HÃNG

Giá bán: 600.000 ₫
(Lượt truy cập: 64216)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino Uno Rev3 SMD CHÍNH HÃNG 

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

ARDUINO UNO REV3 CHÍNH HÃNG

ARDUINO UNO REV3 CHÍNH HÃNG

Giá bán: 650.000 ₫
(Lượt truy cập: 68409)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : ARDUINO UNO REV3 CHÍNH HÃNG 

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino Uno R3 Kèm cáp USB

Arduino Uno R3 Kèm cáp USB

Giá bán: 130.000 ₫
(Lượt truy cập: 86250)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Arduino Uno R3  Kèm cáp USB

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Arduino Pro Mini ATMEGA328P 5V 16M

Arduino Pro Mini ATMEGA328P 5V 16M

Giá bán: 60.000 ₫
(Lượt truy cập: 63964)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino Pro Mini ATMEGA328P 5V 16M

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino Pro Mini ATMEGA328P 3.3V8M

Arduino Pro Mini ATMEGA328P 3.3V8M

Giá bán: 60.000 ₫
(Lượt truy cập: 63970)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Arduino Pro Mini ATMEGA328P 3.3V8M  

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino Nano FT232RL kèm cáp USB

Arduino Nano FT232RL kèm cáp USB

Giá bán: 130.000 ₫
(Lượt truy cập: 71577)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino Nano FT232RL

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Arduino Nano chính hãng A000005

Arduino Nano chính hãng A000005

Giá bán: 900.000 ₫
(Lượt truy cập: 64099)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Arduino Nano chính hãng A000005

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino MKR1000 WiFi with headers ABX00011

Arduino MKR1000 WiFi with headers ABX00011

Giá bán: 1.300.000 ₫
(Lượt truy cập: 64002)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino MKR1000 WiFi with headers ABX00011 

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino MKR ZERO

Arduino MKR ZERO

Giá bán: 950.000 ₫
(Lượt truy cập: 66429)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Arduino MKR ZERO

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :    arduino.cc

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0