Giỏ hàng: 0 sản phẩm. Tổng tiền: 0 ₫
Sản phẩm / phần cứng

Hỗ trợ trực tuyến


Bán hàng
Mobile: 0974350095

Kỹ thuật- Mr.Khang

Hotline : 0938946849
Email: contact@proe.vn
         khanglv@proe.vn
MUA LINH KIỆN ONLINE
Cộng đồng Điện tử chuyên nghiệp

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập
: 211.249
Thành viên Online
: 0
Khách
: 82
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 »
W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

Giá bán: 690.000 ₫
(Lượt truy cập: 69876)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :W5500 Ethernet Shield Ethernet Development Tools Ethernet Shield

Xuất xứ: Chính hãng  WIZnet

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

The NuMaker Uno

The NuMaker Uno

Giá bán: 480.000 ₫
(Lượt truy cập: 91421)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :    The NuMaker Uno

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :     Nuvoton

Nhà phân phối :    TULA/PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn | www.tula.vn


HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Teensy 3.6 Arduino

Teensy 3.6 Arduino

Giá bán: 1.250.000 ₫
(Lượt truy cập: 71109)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Teensy 3.6 Arduino

Xuất xứ: Chính hãng

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Ruggeduino-ET

Ruggeduino-ET "Extended Temperature" -40C - 85C

Giá bán: 1.900.000 ₫
(Lượt truy cập: 68549)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Ruggeduino-ET "Extended Temperature" -40C - 85C

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Ruggeduino MINI SMALLS-SE

Ruggeduino MINI SMALLS-SE "Special Edition"

Giá bán: 2.400.000 ₫
(Lượt truy cập: 68157)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Ruggeduino MINI SMALLS-SE "Special Edition"

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Rugged MEGA-ET

Rugged MEGA-ET

Giá bán: 3.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 68307)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Rugged MEGA-ET

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Rugged MEGA with Ethernet

Rugged MEGA with Ethernet

Giá bán: 7.000.000 ₫
(Lượt truy cập: 68394)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Rugged MEGA with Ethernet

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Rugged MEGA

Rugged MEGA

Giá bán: 3.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 68462)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Rugged MEGA

Xuất xứ: Chính hãng Rugge USA

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Nano CH340/ATmega328P MicroUSB, Pins soldered. Compatible for Arduino Nano V3.0

Nano CH340/ATmega328P MicroUSB, Pins soldered. Compatible for Arduino Nano V3.0

Giá bán: 150.000 ₫
(Lượt truy cập: 68265)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   Nano CH340/ATmega328P MicroUSB, Pins soldered. Compatible for Arduino Nano V3.0

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
GPS-15136 GPS-RTK2 BOARD - ZED-F9P (QWIIC)

GPS-15136 GPS-RTK2 BOARD - ZED-F9P (QWIIC)

Giá bán: 7.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 67725)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   GPS-15136 GPS-RTK2 BOARD - ZED-F9P (QWIIC)

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :    SparkFun

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
GNSS 5 click NEO-M8N MIKROE-2670

GNSS 5 click NEO-M8N MIKROE-2670

Giá bán: 1.500.000 ₫
(Lượt truy cập: 67908)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :   GNSS 5 click  NEO-M8N MIKROE-2670

Xuất xứ           :    Chính hãng

Nhà sản xuất   :    MIKROE

Nhà phân phối :    PROE

Website hỗ trợ  :   www.proe.vn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
CONTROLLINO MINI

CONTROLLINO MINI

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 67951)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : CONTROLLINO MINI

Xuất xứ: CONTROLLINO

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

CONTROLLINO MEGA

CONTROLLINO MEGA

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 67846)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : CONTROLLINO MEGA

Xuất xứ: CONTROLLINO

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Bộ Arduino Starter Kit

Bộ Arduino Starter Kit

Giá bán: 440.000 ₫
(Lượt truy cập: 67512)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Bộ Arduino Starter Kit

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Bộ Arduino Advance Kit

Bộ Arduino Advance Kit

Giá bán: 490.000 ₫
(Lượt truy cập: 66854)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Bộ Arduino Advance Kit

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Arduino Vidor 4000

Arduino Vidor 4000

Giá bán: 2.200.000 ₫
(Lượt truy cập: 65539)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino Vidor 4000

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

ARDUINO UNO WiFi REV2

ARDUINO UNO WiFi REV2

Giá bán: Vui lòng liên hệ.
(Lượt truy cập: 65648)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : ARDUINO UNO WiFi REV2

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino Uno Rev3 SMD CHÍNH HÃNG

Arduino Uno Rev3 SMD CHÍNH HÃNG

Giá bán: 600.000 ₫
(Lượt truy cập: 66007)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : Arduino Uno Rev3 SMD CHÍNH HÃNG 

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

ARDUINO UNO REV3 CHÍNH HÃNG

ARDUINO UNO REV3 CHÍNH HÃNG

Giá bán: 590.000 ₫
(Lượt truy cập: 71027)
Đặt mua

Mã sản phẩm   : ARDUINO UNO REV3 CHÍNH HÃNG 

Xuất xứ: Chính hãng Arduino.cc 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Arduino Uno R3 Kèm cáp USB

Arduino Uno R3 Kèm cáp USB

Giá bán: 130.000 ₫
(Lượt truy cập: 90396)
Đặt mua

Mã sản phẩm   :Arduino Uno R3  Kèm cáp USB

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Sắp xếp theo
Trang 1 2 3 »
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0